Elf buurtschappen in Achtkarspelen krijgen eigen plaatsnaambord

Enkele buurtschappen in Achtkarspelen hebben een eigen plaatsnaambord en dat worden er veel meer. De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft besloten dat elf buurtschappen voortaan een bord krijgen.
It Jachtfjild © Atze van der Ploeg
Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders was om acht buurtschappen een bord te geven: It Wyldfjild, It Jachtfjild, Mûntsetille, It Utlân, Dykhuzen, Blauhûs, Bouwetille en De Hamsterpein. Na een amendement uit de raad kwamen Egypte, It Wyldpaed en Hiltsjemuoiswâlden daar bij.
De buurtschappen die een bord krijgen, horen bij een selectie van 31 historische locaties die in 2014 op een rijtje zijn gezet door de stichting Oud-Achtkarspelen. Die kreeg complimenten van de fracties en van wethouder Max de Haan: "Een verrijking voor onze cultuur."