Eerste exemplaren Graet Hylper Wordebook vrijdag officieel overhandigd

Het Hindeloopers is dan wel een Fries dialect, maar heeft een eigen ontwikkeling doorgemaakt, zodat het tegenwoordig van het gewone Fries afwijkt. Voor wie wel wat hulp kan gebruiken bij het begrijpen van het Hindeloopers, is er nu het Graet Hylper Wordebook. Het was monnikenwerk en het duurde dan ook jaren, maar het meer dan duizend pagina's tellende woordenboek verschijnt vrijdag.
© Fryske Akademy
Er bestond al een Hindelooper woordenboek, van Gosse Blom uit 1981. Toch besloot de Fryske Akademy in 2006 om een nieuwe, uitgebreidere, versie te maken. Na jaren van noeste arbeid verschijnt nu eindelijk het Graet Hylper Wordebook. De auteurs zijn wijlen Gosse Blom en Siebren Dyk, met hulp van Wiebe Zoethout.
"De Hindeloopers hebben een heel eigen taal, kun je bijna wel zeggen, en zij vinden zichzelf en die taal niet terug in een gewoon Fries woordenboek. Het heeft natuurlijk ook nog een ander doel: dit soort kleine dialecten heeft een niet al te riante toekomst. Ze zijn bedreigd", legt Siebren Dyk uit over waarom het nieuwe woordenboek belangrijk is.
Siebren Dyk van het Graet Hylper Wordebook
Zo'n 500 mensen zouden nog Hindeloopers spreken. "Op den duur is de taal bedreigd en dan is het heel goed dat je zo'n woordenboek hebt en dat alles heel goed is vastgelegd. Het is voor het cultureel erfgoed van belang, maar ook voor de taalwetenschap. Dit woordenboek wordt, mag ik hopen, over 500 jaar nog steeds geraadpleegd."
Dyk hoopt dat mensen het Hindeloopers door het woordenboek meer zullen gebruiken. Het boek is volgens hem niet bedoeld om alleen maar in de kast te zetten.
Auteur Gosse Blom is in 2014 plotseling overleden. "Hij was een echte Hindelooper. Het is echt zijn woordenboek, maar hij maakt het niet meer mee", zegt Dyk.

Eerste exemplaren

De eerste exemplaren van het woordenboek zullen aangeboden worden aan Dirk Blom (broer van auteur Gosse Blom), Jannewietske de Vries (burgemeester van Súdwest-Fryslân) en cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes.