Boeren Noardeast-Fryslân nemen maatregelen voor weidevogels

Om het aantal weidevogels, zoals grutto's, kieviten en tureluurs, te laten groeien, nemen zo'n 180 boeren van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden in Noardeast-Fryslân maatregelen. Zo zullen zij vanaf 1 april een periode niet maaien en ook zullen ze geen mest in de grond spuiten.
© Joukje Broersma
Op een aantal percelen zullen de boeren van april tot 1 juni niet maaien en dat zullen ze uitstellen als er op 1 juni nog door vogels in het land wordt gebroed. Dat geldt ook voor stukken land en randen waar veel kruiden groeien. In dat soort land kunnen jonge vogels zich verschuilen. Daar zitten ook de insecten die de vogels eten.
Ook zal een aantal boeren geen mest injecteren, maar vaste mest over het land uitrijden. Daardoor wordt de bodem niet aangetast en is er meer eten voor de vogels.

Land onder water

Eerder namen boeren van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden ook al maatregelen door percelen onder water te zetten. Albert van der Ploeg, voorzitter van de vereniging: "Samen met onze leden werken we op alle fronten aan het vergroten van de biodiversiteit in de Noardlike Fryske Wâlden. Daarbij zoeken we steun van de beleidsmakers."
De vereniging heeft bijna 800 leden, dat zijn voornamelijk boeren en particulieren die inzetten op agrarisch natuurbeheer.