Meer mensen bezig met een cursus Fries bij de Afûk

Meer en meer mensen leren Fries. In het eerste kwartaal van 2019 zijn ruim 400 mensen begonnen aan een cursus Fries bij de Afûk. Dat zijn 150 meer dan in dezelfde periode vorig jaar.
© -
Er zijn op dit moment meer dan 30 cursusgroepen door de hele provincie actief met een cursus Fries verstaan, Fries spreken of Fries schrijven.
De Afûk verzorgt de cursussen op verschillende niveaus. Dat kan zijn voor mensen die al wel Fries spreken, maar ook voor mensen die nog niet helemaal betoefd zijn in het Fries. "We zijn er natuurlijk erg blij mee dat de mensen ons zo goed weten te vinden", zegt Lineke Kuiper van de Afûk-organisatie. "En mooier nog: dat onze cursussen in de behoefte voorzien."
Volgens Kuiper volgen mensen niet alleen maar cursussen uit persoonlijke interesse: "Ook voor het werk. Via werkgevers is er steeds meer vraag naar cursussen voor medewerkers."