Ooststellingwerf komt met nieuw uitvoeringsplan voor drugsaanpak

Het is een bekend fenomeen in Ooststellingwerf: de drugsproblematiek. Jongeren in de gemeente gebruiken over het algemeen meer drugs dan gemiddeld in Fryslân. In Oosterwolde zijn al meerdere incidenten voorgevallen en er zijn in het drugscircuit zelfs doden gevallen. Voor het college is het tijd om het probleem aan te pakken en dus is recentelijk het uitvoeringsplan drugsaanpak Ooststellingwerf vastgesteld.
© Gemeente Eaststellingwerf
Achter de schermen wordt er al tijden aan een nieuwe aanpak van het drugsprobleem gewerkt. Niet alleen aan de wietteelt en het dealen van drugs, maar ook aan preventie. "Wij vinden het belangrijk dat deze zaak, na alles wat er is gebeurd, goede aandacht krijgt. En we willen kijken of we de aanpak van drugs nog verder kunnen inventariseren", legt burgemeester Harry Oosterman van Ooststellingwerf uit.

Speerpunten

"Wat we het meest belangrijk vinden, is dat we nu de signaalfunctie verbeteren door de verschillende partners die we in dit verhaal hebben. Denk aan scholen, politie, het Rijk enzovoorts. Daardoor krijgen we meer zicht op wat er in Ooststellingwerf gebeurt en kunnen we het probleem beter aanpakken."
Verder legt de gemeente de nadruk op de uitvoering van de Opiumwet. "Wij kunnen panden sluiten als er drugs wordt aangetroffen, gaan de Aso-wet implementeren, hebben 'hennepruimdagen' en zullen dossiers van verdachte locaties gaan opbouwen," somt Oosterman op.
Boargemaster Harry Oosterman fan Eaststellingwerf oer de drugsoanpak
"We zijn natuurlijk wel realistisch: je kunt de problematiek nooit helemaal onder de knie krijgen. Het probleem zal blijven bestaan, maar je wil druk houden op dat milieu om te voorkomen dat er toch weer gekweekt of gedeald wordt. Dat is een lange en harde strijd."
Van de Raad verwacht Oosterman geen weerstand. Die zijn het volgens hem helemaal met het plan eens, omdat ze in het verleden al meerdere keren aandacht voor de problematiek hebben gevraagd.