Geld uit gemeenschapsfonds voor MadNes en andere projecten op Waddeneilanden

Het festival MadNes op Ameland en zeventien andere projecten op de Friese Waddeneilanden krijgen geld van het Iepen Mienskipsfûns. In totaal betaalt het fonds van de provincie Fryslân 577.950 euro aan de projecten. Het festival MadNes krijgt daar 13.200 euro van.
© Bas Arps
Het muziek-, sport- en duurzaamheidsevenement gaat dit jaar experimenten met circulaire systemen. MadNes vindt plaats op het strand en heeft rioolproblemen. De nieuwste technologieën worden toegepast om het rioolwater te hergebruiken. Dat project kost 33.000 euro.
In 2019 kan er nog op twee momenten subsidie uit het fonds worden aangevraagd: in april en september. Voorwaarde is wel dat het project de leefbaarheid verbetert.