Uitkomst overleg: Antillianenbeleid Leeuwarden op de schop

Het Antillianenbeleid van de gemeente Leeuwarden gaat op de schop. Dat is de uitkomst van de grote bijeenkomst, maandag in het WTC Expo in Leeuwarden. Ruim honderd betrokkenen waaronder Antillianen, zorgverleners, experts en ambtenaren praatten daar over hoe Antillianen met problemen het beste geholpen kunnen worden en hoe kan worden voorkomen dat ze op het verkeerde pad komen.
Kleine demonstratie tegen Antillianenbeleid van gemeente Leeuwarden © Omrop Fryslân, Hayo Bootsma
De bydrage fan Hayo Bootsma oer it Antilianebelied

Kansloos

In een nota over de veiligheid in de gemeente Leeuwarden worden Antillianen expliciet genoemd. Er word geschreven over 'kansloze' Antillianen en een ontmoedigingsbeleid om naar Leeuwarden te komen. In hun gemeenschap zou het idee leven dat in die stad makkelijk woonruimte en een uitkering te krijgen is. Net deze passage zorgt voor veel opschudding, met name binnen de Antilliaanse gemeenschap.

Taalles

Burgemeester Ferd Crone kwam aan het eind van de bijeenkomst met het voorstel om de tekst die voor zo veel opschudding had gezorgd uit de veiligheidsnota te halen. In plaats daarvan wil hij de Antillianenproblematiek opnemen in een apart stuk dat gaat over het oplossen van de problemen die er in de gemeenschap zijn. Het gaat dan om taalles, inburgering en het voorkomen dat jeugd afzakt in de criminaliteit. Crone wil dat doen in samenwerking met hulp van mensen uit de Antilliaanse gemeenschap zelf: "Kijk, de mensen zeggen zelf ook dat er problemen zijn. We moeten die samen benoemen en samen oplossen."
Boargemaster Ferd Crone oer it Antilianebelied

Discriminerend

Het was voor Crone niet de makkelijkste middag. Meteen in het begin kreeg hij het verbaal flink voor de kiezen van John Leerdam, voorzitter van stichting OCAN, een belangenorganisatie voor Caribische Nederlanders. Die stelde dat het beleid zoals het in de veiligheidsnota staat, discriminerend is. Mocht het beleid worden aangenomen, dan zal zijn organisatie Leeuwarden voor het Europese Hof van de Rechten van de Mens slepen.

Blokkeergemeente

Leerdam: "Hoe kan een gemeente deze groep de maat nemen als ze zelf de wet overtreden, artikel 1 van de grondwet. Als het beleid niet van tafel gaat, vraag ik het Ministerie van Binnenlandse Zaken dit besluit te vernietigen. Het mag gewoon niet." Hij vergeleek de gemeente Leeuwarden met de 'blokkeerfriezen'. "De gemeente blokkeert Antillianen om te komen. Maak van Leeuwarden nu geen blokkeergemeente", was zijn oproep.
Crone is het niet eens met de kritiek van Leerdam: "Het gaat om een conceptnota. Er is nog helemaal niets besloten. We willen juist graag weten hoe we de problemen op kunnen lossen." Hij voorziet in de toekomst meer problemen.

Crisis

Op dit moment gaat het economisch niet goed op de Antillen. Ze hebben daar veel last van de crisis in Venezuela. Veel mensen zitten zonder werk en komen naar Nederland toe. Crone: "Die groep moet je goed ondersteunen en helpen. Anders kunnen mensen afzakken richting criminaliteit. Veel mensen hebben een taalachterstand of andere problemen. Ik wil dan ook samen met de andere zogenaamde Antillengemeenten overleggen wat we kunnen doen om die problemen op te lossen." Crone kijkt daarbij ook naar het rijk. Dat moet geld op tafel leggen voor de aanpak van de problemen.
De bijeenkomst heeft ook wat opgeleverd, zegt Fabiola Kook. Zij is Antilliaanse en heeft zich flink verzet tegen het verhaal de gemeente. "Er is een eerste stap gezet naar verbetering. Ik denk zeker dat er geluisterd is, maar er moet nu wel wat gebeuren."

Onbekend

Hendrik Wegter, ambtenaar van de gemeente Leeuwarden die zich bezighoudt met het Antillianenbeleid, is het daarmee eens. Hij vindt dat er veel meer kennis opgedaan moet worden over de groep zelf: "We weten eigenlijk vrij weinig over de Antillen. Mijn dochter had een proefwerk aardrijkskunde over Zuid-Amerika en daarin werden de Antillen niet eens genoemd." Wegter vindt ook dat er rolmodellen moeten komen: "Mensen waaraan jongeren zich kunnen spiegelen. Dat ze zien dat ze wel degelijk iets kunnen bereiken. Die mensen heb ik hier vandaag wel gezien.

Koerswijziging

Dat het beleid van Leeuwarden aangepast wordt, was van te voren al wel duidelijk. De PvdA in de gemeenteraad heeft al een amendement klaar om de tekst te wijzigen. Genoeg partijen hebben aangegeven die te steunen. D66-fractievoorzitter Julie Bruijnincx is ook blij met de koerswijziging van Crone: "Ik denk wel dat het een gebaar is. Ik hoop alleen heel erg dat alle mensen die hier vandaag gesproken hebben, helpen bij het uitvoeren van alle problemen. Pas dan ben ik heel erg tevreden."