Rijkswaterstaat houdt na aanhoudende klachten het hardvaren op het Wad tegen het licht

Rijkswaterstaat houdt met handhavers van het ministerie van Landbouw en Natuur de problemen met het hardvaren op de Waddenzee tegen het licht. Dit nadat hierover eind november een brief uit naam van vijf zogenoemde werkgemeenschappen op het Wad gestuurd is naar de hoogste baas van Rijkswaterstaat. Deze grote groep mensen ziet het hardvaren regelmatig misgaan en is daar bezorgd over.
Rykswettersteat hâldt nei oanhâldende klachten it snelfarren op it Waad tsjin it ljocht
Zij vragen "het thema 'snelvaren' op de Waddenzee vanuit veiligheid, beleving, natuurwaarden, geluid, beheer, voorbeeldfunctie en handhaving ter hand te nemen", zo is te lezen in de brief.

Werkgroep

Hiervoor is nu een werkgroep opgericht. "Onze opdracht is in ieder geval om te kijken hoe wij deze handhaving beter kunnen maken. Daarbij willen we zien wat wij, in de wetgeving die Rijkswaterstaat kan beïnvloeden, kunnen veranderen. Daarnaast willen we ook met andere partijen in gesprek om te kijken wat we kunnen verbeteren", zegt Roland Wijmenga van Rijkswaterstaat. Hij coördineert de handhaving op het Wad.
Een voorbeeld zijn de watertaxi's die steeds meer worden gebruikt en waar in de wet niet iets apart voor is geregeld. Zo mogen de taxi's na zonsondergang niet meer hardvaren, maar er wordt gezegd dat dit toch gebeurd.
Ien fan de skippen fan Rykswettersteat op it Waad. © Remco de Vries, Omrop Fryslân

De regels voor hardvaren op het Wad

Op het Wad geldt een snelheidsbeperking van 20 kilometer per uur. Alleen in de vaargeulen voor de veerboten en de vaargeulen naar de Noordzee mag harder worden gevaren. Uitgezonderd de sneller motorboten; deze mogen dat alleen oen in de tijd tussen en opkomen en het ondergaan van de zon.
Veerboten mogen wel in het donker hardvaren. De afgelopen drie jaar wordt door veel mensen op het Wad gewaarschuwd dat er buiten de vaargeulen te snel wordt gevaren. Dit geldt ook voor de avond en de nacht. Volgens Rijkswaterstaat gaat het zowel om beroeps- als recreatievaart.
Het handhaven van regels op het Wad kan behoorlijk lastig zijn: ook in dit gebied. Roland Wijmenga: "Het probleem is dat het gebied heel groot is. Dat loopt van de Razende Bol bij Noord-Holland tot en met Nieuwe Statenzijl bij Groningen. En je kunt nooit tegelijk op elke plaats zijn. Je weet gewoon dat op het moment dat zo'n mooi geel-zwart schip het water opgaat, mensen dat zien en mensen hun gedrag aanpassen." En je moet mensen op de daad betrappen en ook nog zien welke persoon er achter het roer staat.
Hurdfarre op it Waad
Gezien de belangen vindt Wijmenga wel dat er iets aan een betere handhaving moet worden gedaan. Tegelijk nuanceert hij wel de waarnemingen die nu van het Wad komen over zaken die misgaan. "Een recreant is heel anders op het water dan een professional. Ik kan mij dan voorstellen dat als er een veel snel schip voorbijkomt en je in de recreatiemodus zit van Harlingen naar Terschelling, dat het je dan overvalt."