Week van de mantelzorg: niemand hoeft er alleen voor te staan

Een op de drie mensen geeft mantelzorg. Een partner die ziek is verzorgen of de buurman helpen met de boodschappen, omdat hij slecht ter been is: het zijn allemaal vormen van mantelzorg. Die zorg voor anderen wordt steeds zwaarder. Toch durven velen niet om hulp te vragen. In de eerste week van april staat bij Omrop Fryslân de mantelzorger, in welke vorm dan ook, centraal.
© Omrop Fryslân
Elk jaar zijn er meer ouderen en minder jongeren in Nederland. Als gevolg van die vergrijzing en ontgroening van de bevolking komt de mantelzorg onder druk te staan. Ook geeft een op de zeven mantelzorgers aan dat zij zichzelf zwaar belast voelen met de zorg voor een ander: die belasting is te hoog. Daarom is er in de 'Week van de mantelzorg' volop aandacht op radio, televisie, Omropfryslan.nl en in de Omrop-app voor de verschillende vormen van mantelzorg en de initiatieven die voor verlichting kunnen zorgen.
Zo komen verhalen aan bod van bijvoorbeeld Grytsje Andringa die een mantelzorgwoning in haar tuin heeft, waardoor zij een oogje kan houden op haar schoonmoeder. Of vrijwillige mantelzorger Riemke Dijkstra die bij mensen thuiszit en familie kan opvangen als iemand stervende is.
Met raad en daad staat ze me bij. Zonder haar had ik niet thuis kunnen blijven wonen.
David Buurma (92)
Maar ook twee vormen van mantelzorg die meestal worden vergeten. Professionele mantelzorger Marjon Haanstra komt twee keer per week bij de 92-jarige David Buurma. Hun band gaat veel verder dan 'het werk'. "Hij voelt echt als een tweede vader voor mij", vertelt Haanstra. Ook Buurma ziet dit zo. "Met raad en daad staat ze me bij. Zonder haar had ik niet thuis kunnen blijven wonen."
Een andere groep die gauw wordt vergeten, bestaat uit de jonge mantelzorgers. Corné Struikmans is 19 jaar en mantelzorger voor zijn vader die een spierziekte heeft. Hij gaat dit jaar voor het eerst naar een ontmoetingsdag speciaal voor jonge mantelzorgers, want: niemand hoeft er alleen voor te staan.
Alles over de 'Week van de mantelzorg: vraag om hulp' is te vinden op: Omropfryslan.nl/mantelsoarch.