Wat wil het Forum voor Democratie in Fryslân?

Het Forum voor Democratie is de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen, ook in onze provincie. De partij komt als nieuwkomer met zes zetels in de Staten. Maar wat zijn de plannen van de partij? En wie is lijsttrekker Maarten Goudzwaard?
Maarten Goudzwaard, listlûker Forum voor Democratie Fryslân © Omrop Fryslân
De partij heeft zich in de aanloop naar de verkiezingen niet laten zien in de provinciale debatten. Ook op andere uitnodigingen voor interview is Forum voor Democratie niet ingegaan. De reacties van de collega-politici woensdagavond zijn duidelijk: 'felicitaties aan de partij, maar we weten niet wie de mensen zijn die we straks tegenkomen in de Statenzaal'.
Op de website van de partij stipt de partij acht onderwerpen aan. Heel concreet wordt de partij daarin niet, maar we zetten de acht onderwerpen op een rijtje.

Bestuur

Als het aan het Forum voor Democratie ligt, krijgt het provinciebestuur minder invloed. De provincie houdt zich dan alleen nog maar bezig met 'kerntaken'. Wat die zijn, wordt niet uitgelegd. De commissaris van de Koning moet direct worden gekozen door de bevolking en gemeentelijke fusies komen er alleen als de bewoners dat willen.

Wonen

De partij wil dat de leefbaarheid in kleine dorpen wordt behouden. Het woonbeleid moet worden afgestemd op de krimp en de vergrijzing, volgens het Forum. De partij legt niet uit op welke manier ze dat precies willen doen.

Energie

Het Forum wil een goed milieu, maar wil niet dat er windmolen- en zonneparken worden aangelegd. De provincie mag zich wat de partij betreft niet bezighouden met de energietransitie.

Infrastructuur

Als het aan het Forum voor Democratie ligt, wordt het openbaar vervoer binnen de provincie beter, maar ook andere verbindingen, zoals naar de Randstad en Duitsland. Bovendien moeten er 'snelfietspaden' komen.

Ondernemen en werk

Forum voor Democratie wil dat er bedrijventerreinen komen met moderne voorzieningen. Fryslân moet ook aantrekkelijk worden voor toerisme, want dat levert geld en werk op. Daarom wil de partij de 'culturele infrastructuur' van LF2018 behouden en uitbouwen en van de Afsluitdijk een iconisch monument maken en laten exploiteren.

Belastingen

De partij vindt dat de provinciale belastingen, de opcenten, omlaag kunnen. Ook willen ze minder subsidies. Om welke subsidies het gaat, legt de partij niet uit.

Landbouw

Aan de ene kant zegt Forum voor Democratie dat het Friese landschap aantrekkelijk is, maar ze willen ook minder 'belemmerende provinciale regelgeving' voor de agrarische sector. Bedrijven die moeten worden verplaatst vanwege ruimtelijke ordening wil de partij een 'adequate vergoeding' geven. En ze willen geen duurzaamheidsbeleid meer.

Natuur en recreatie

Hierbij herhaalt de partij standpunten die bij de vorige onderwerpen ook al aan de orde kwamen: geen windmolens, van de Afsluitdijk een monument maken en de agrarische sector in stand houden, in balans met recreatieve gebieden. Voor het veenweidegebied wil de partij onder andere dat het slootwaterpeil alleen in 'specifieke gebieden' omhooggaat, al specificeert de partij niet welke gebieden dat zijn.
Thierry Baudet en Theo Hiddema op in partijbijeenkomst in Drachten © Omrop Fryslân, Onno Falkena
Wel algemene ideeën dus, maar over de uitvoering geeft de partij nog geen duidelijkheid.
En dan is het maar de vraag of er iets van die plannen terechtkomt, want in de eerste reacties zijn onder andere Roskam (PvdA) en Kielstra (VVD) niet enthousiast over een eventuele samenwerking met Forum. Al zei Sander de Rouwe van de grootste partij, het CDA, wel: "Iedere partij moet meedoen."

Lijsttrekker Maarten Goudzwaard

Dan de lijsttrekker: want wie is Maarten Goudzwaard? Ook over hem is niet veel duidelijk. De Friese politici die woensdag bij de uitslagenavond waren, kennen Goudzwaard nog niet.
Wat weten we wel? Goudzwaard is 39 jaar, woont in Leeuwarden en werkt ruim vijftien jaar in de telecom- en verzekeringsbranche. Ruim een week voor de verkiezingen ilet hij zich voor het eerst zien, toen de landelijke voormannen van de partij in De Lawei in Drachten waren.