Waterschap en provincie: geen gemaal in eigen beheer van boeren

Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân weigeren twee boeren bij Franeker een gemaal in eigen beheer te geven. De boeren willen dat graag zodat ze zelf het waterpeil bij hun land kunnen verlagen. Maar dat willen de provincie en het waterschap niet. Die proberen al jaren van het zelfstandig onderbemalen van weide en landbouwgrond af te komen, dat zegt een woordvoerder van de provincie woensdag tijdens een rechtszaak bij de Raad van State.
© Shutterstock.com
Een melkveehouder en een akkerbouwer vragen om het bijstellen van het inrichtingsplan voor Franekeradeel-Harlingen. Met dat plan werken de provincie en het waterschap aan duurzaam beheer van een grootschalig peilgebied tussen Harlingen en Franeker. Het streven is om verdroging het verzilting van de grond tegen te gaan. Daarom is er een hoger waterpeil vastgesteld. De meeste boeren hebben daar geen problemen mee, maar deze twee boeren wel. Hun land ligt lager dan het land van andere boeren.
"Wij wonen in een putje. Straks staat het water 25 centimeter hoger in de sloten. Het enige dat wij vragen is voor onze laaggelegen landerijen een gemaaltje voor extra onderbemaling. Dat hoeft maar 10 centimeter extra te zijn. Onze buren hebben daar geen enkele last van, omdat alleen onze landerijen lager liggen," zegt de melkveehouder.

Zoute grond

Maar de provincie en het waterschap willen daar niet in meegaan, want ze hebben net honderden van dit soort gemaaltjes opgeruimd. Onderbemaling zou leiden tot het zouter worden van de grond.
"De komende jaren is verzilting een groot probleem, mede door de bodemdaling in het gebied (46 cm). Om die reden moet de waterstand hoger blijven anders wordt bij droogte het zoute water omhoog gezogen en ontstaat er veel vaker oogstschade. En dat komt steeds vaker voor. Vorige zomer dachten een heleboel agrariërs dat zij meer droogteschade hadden, maar dat bleek verziltingschade. De wortels stierven af door het zout", dat zegt de woordvoerder van de provincie.

Maatregelen

De provincie en Wetterskip Fryslân nemen allerlei maatregelen om de schade door een hoger waterpeil en het zouter worden van de grond te voorkomen. Zo worden er op verschillende plekken speciale 'verziltingsdrainages' aangelegd.
De Raad van State doet over enkele weken uitspraak.