Waterpeil in Friese meren en vaarten zakt naar normale stand

Wetterskip Fryslân verwacht dat de waterstand in de Friese meren en vaarten aan het eind van de week weer rond het normale peil zal zitten. Het waterschap streeft in de Friese boezem naar een waterpeil van 52 centimeter beneden NAP.
Heechwetter © De Vries Media
Dat de waterstand weer zakt, komt omdat vanaf dinsdag de spuicapaciteit naar de Waddenzee weer is toegenomen. Daarnaast heeft onder andere het Woudagemaal in Lemmer sinds vorige week dinsdag gedraaid om overtallig water af te voeren.

110 millimeter regen

Door de vele regen van de laatste tijd was dat peil gestegen. In totaal viel er de afgelopen twee weken 110 millimeter regen. Het grondwater in de bovenste lagen is daardoor overal weer redelijk op peil. Over het effect op de grondwaterstand wordt pas over een week meer duidelijk. Dan heeft het grondwater zich gestabiliseerd.