Kazemattenmuseum krijgt bijzondere voorwerpen: helm, batons en officiersstokje

Het Kazemattenmuseum in Kornwerderzand heeft drie bijzondere voorwerpen gekregen. Het gaat om de helm, batons en het officiersstokje van voormalig luitenant "Bob" Mijjer.
© Kazemattenmuseum
Met de voorwerpen heeft het Kazemattenmuseum voor het eerst een helm in eigendom die daadwerkelijk is gedragen tijdens de strijd op Kornwerderzand tijdens de meidagen van 1940.
"Bob" Mijjer was tijdens de meidagen van 1940 de bevelhebber van de troepen die op Kornwerderzand de zoeklichten bedienden. En hij was de enige beroepsofficier van Kornwerderzand die de Tweede Wereldoorlog overleefde. Zijn verdere militaire carrière leidde tot de rang van generaal-majoor der genie.
© Kazemattenmuseum
De voorwerpen zijn geschonken door zijn oudste zoon professor Egbert Myjer, voormalig rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. "Bob" Mijjer was de grootvader van de bekende cabaretier Jochem Myjer.
De voorwerpen krijgen een prominente plek in de opnieuw in te richten zoeklichtkazemat (VII) die medio mei zal worden geopend in de nieuwe herinrichtingsfase.