Gedeputeerde Poepjes geschrokken van financiële situatie Fryske Akademy

Gedeputeerde Sietske Poepjes laat weten dat ze 'geschrokken is' van de financiële situatie bij de Fryske Akademy, ook al omdat het niet de eerste keer is dat de Akademy met tekorten heeft te maken. De Fryske Akademy wil zo'n zes banen schrappen. Dat is nodig om weer financieel gezond te worden.
© Erik en Petra Hesmerg
Verslaggever Onno Falkena trof Sietske Poepjes in de CDA Foodtruck
"Het gaat om een ingewikkeld vraagstuk. Het wetenschappelijk niveau moet omhoog, de kosten moeten omlaag. Hoe doe je dat? Dat is de uitdaging, maar dat los je niet zomaar op." De gedeputeerde zegt te streven naar 'een robuuste oplossing' voor de langere termijn.

Geregeld overleg

Poepjes heeft naar eigen zeggen sinds afgelopen winter regelmatig overleg over de situatie met alle betrokken partijen. Ze zegt dat ze er alle vertrouwen in heeft dat er op tijd een oplossing wordt gevonden voor de Akademy, in overleg met het Rijk en de KNAW. Over een precieze termijn voor zo'n oplossing wilde de gedeputeerde niets zeggen.

Campagne

Momenteel is Poepjes, evenals de meeste provinciale politici, vooral druk met de campagne voor de Statenverkiezingen. Poepjes' rol in die campagne is onder andere eten koken in de CDA Foodtruck en dat eten uitdelen aan voorbijgangers, om zo met kiezers en potentiële kiezers in contact te komen.
Lijsttrekker Marijke Roskam van de Partij van de Arbeid vindt dat gedeputeerde Poepjes moet doorpakken. "Het kan niet zo zijn dat zo'n belangrijke vraag een half jaar blijft liggen." Roskam vindt zelf dat directeur Smink van de Fryske Akademy 'een goed plan' heeft gemaakt en steun verdient.
Listlûker Marijke Roskam fan de PvdA