Ontslagen Fryske Akademy noodzakelijk om geldtekort op te lossen

De Fryske Akademy wil zo'n zes banen schrappen. Dat is nodig om weer financieel gezond te worden. Het wetenschappelijk instituut in Leeuwarden geeft structureel meer geld uit dan dat er binnenkomt, om precies te zijn zo'n 350.000 euro. Als deze situatie te lang duurt, dreigt op termijn de financiële ondergang. Om dat probleem op te lossen, heeft interim-directeur Willem Smink in september vorig jaar op de Akademydag een reorganisatieplan gepresenteerd in aanwezigheid van gedeputeerde Sietske Poepjes.
Fryske Akademy wol reorganisearje, mar wachtet al in heal jier op grien ljocht fan de provinsje
Om ook te kunnen reorganiseren, heeft de Fryske Akademy toestemming en medewerking nodig van de provincie Fryslân en van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW), want die zijn samen baas over het wetenschappelijk instituut. Smink heeft hiervoor vorig jaar een reorganisatieplan met een aantal vragen ingeleverd op het Provinsjehûs en wacht sinds die tijd op een antwoord van gedeputeerde Sietske Poepjes. Smink vindt het vervelend dat dat zo lang duurt, want in tussentijd worden de financiële problemen van de Akademy alleen maar groter.

800.000 voor reorganisatie

"Het belangrijkste voor ons is dat er gauw duidelijkheid komt", zegt directeur Smink. De directeur heeft berekend dat hij incidenteel zo'n 800.000 euro nodig heeft voor een reorganisatie om het probleem structureel op te lossen. Smink voegt daaraan toe dat, afgezien van het geldtekort, de Fryske Akademy goed presteert. "Vorig jaar zijn er zo'n 120 publicaties verschenen, waarvan 60 wetenschappelijk en 18 op hoog niveau. De mensen werken hard, ook al zijn het voor hen onzekere tijden."
© Erik en Petra Hesmerg
De Fryske Akademy en ook Smink hadden erop gerekend dat de provincie in ieder geval nog deze bestuursperiode - dus voor de verkiezingen van volgende week - met een reactie op het reorganisatieplan zouden komen. "Daar hopen wij nog steeds op, maar het lijkt er niet op." Om weer financieel gezond te worden, wil Smink zo'n zes medewerkers ontslaan. Dat komt neer op een kleine tien procent van het aantal medewerkers.
Directeur Willem Smink van de Fryske Akademy
De financiering van de Fryske Akademy wordt doorgaans geregeld in het kader van het vierjaarlijkse Bestjoersakkoart Fryske Taal en Kultuer (BFTK). In het in november gesloten nieuwe bestuursakkoord tussen de provincie en minister Ollongren stond echter geen oplossing voor de financiële zorgen van de Fryske Akademy. Er is toen afgesproken dat de betrokken partijen 'op korte termijn' verder praten over hoe het verder moet met het instituut.
De Fryske Akademy richt zich op wetenschappelijk onderzoek naar de Friese taal, meertaligheid en regionale geschiedenis. Ook geven ze boeken, woordenboeken en taalhulpmiddelen uit en organiseren ze symposia, lezingen en wetenschappelijke congressen. De Fryske Akademy is opgericht in 1938 en sinds 1990 gelieerd aan de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.
© Erik en Petra Hesmerg