Bijzonder: 'Broedsje' gevonden in de Filenspolder bij Witmarsum

In de Filenspolder bij Witmarsum is donderdagmiddag een 'broedsje' aangetroffen. Het nest met vier kievitseieren werd donderdagmiddag gevonden door Jelle Hibma.
© Jelle Hibma
Volgens de BFVW is het vroeg voor dit jaar dat er een nest met vier eieren wordt gevonden. Vorige week werd er een 'trijke' (drie eieren) gevonden in Rijs en een 'twake' (twee eieren) in de gemeente Noardeast-Fryslân.

Vrije veld gesloten

Donderdagmorgen werd het laatste kievitsei van Fryslân gevonden in de buurt van Achlum. Sinds de vondst van alle eerste kievitseieren is het vrije veld nu in de hele provincie gesloten. De kievitseieren worden nu ingeboekt in de registratieapp van de BFVW door nazorgers.

Allereerste kievitsei

Het allereerste kievitsei van Fryslân werd eind februari al gevonden door Eduard van der Hoek. Hij trof het ei aan in het veld bij Vegelinsoord in De Fryske Marren en kreeg de Sulveren Ljip uitgereikt door commissaris van de Koning Arno Brok. Het ei bij Vegelinsoord was dit jaar ook het eerste ei van Nederland.