Windenergie: hoe denken de Friese partijen daarover?

Er moeten de komende jaren nog heel wat windmolen bij komen, wil Nederland de doelstellingen van het energieakkoord halen. Daarin staat dat er in ons land in 2030 zo'n vijftig procent minder energie moet worden gebruikt in vergelijking met 1990. Maar windenergie ligt gevoelig. Bijna altijd als er nieuwe plannen zijn, komt er protest. En dus in windenergie ook een belangrijk punt bij de Provinciale Statenverkiezingen die volgende week voor de deur staan.
Wynmûnen Gerrit online
De FNP wil geen nieuwe molen op land. Bestaande molen mogen worden vervangen, maar niet door hogere exemplaren. "Wij willen van Fryslân geen energiefabriek maken", aldus gedeputeerde en lijsttrekker Johannes Kramer. Windmolen op zee, daar zet de partij op in. Het Friese landschap moet worden beschermd.

Op zee

Ook de VVD wil liever nieuwe windmolens op zee. Er is wel wat ruimte voor molens die niet hoog zijn, bijvoorbeeld bij boerderijen. Maar verder is de zee de plaats waar de nieuwe molens moeten komen, vindt lijsttrekker en gedeputeerde Klaas Kielstra. Hij ziet op land vooral mogelijkheden voor nieuwe technieken, die in ontwikkeling zijn. Ook door besparing is nog grote winst te behalen.
Het CDA staat daar niet ver vanaf. Dorpsmolen mogen ook hoger, als er steun van de gemeenschap is. De partij wil liever geen nieuwe windmolenparken op land. Verrommeling van het landschap mag niet, daar moet goed naar worden gekeken. En vooral ook zoveel mogelijk molens op zee.

Provincie als initiator

Gedeputeerde Michiel Schrier van de SP wil de mensen meenemen, vroeg bij plannen betrekken, lokale initiatieven omarmen en als provincie ook participeren als investeerder. Hij neemt het nieuwe windpark Fryslân in het IJsselmeer, waar de provincie ook in participeert, als voorbeeld. Maar volgens Schrier kan de provincie ook zelf als initiator optreden. Molens op zee hebben de voorkeur, maar daar is niet genoeg ruimte om aan alle eisen te voldoen.
Marijke Roskam, lijsttrekker van de PvdA, wijst erop hoe belangrijk het is om mensen bij hun initiatieven aan te moedigen om de energietransitie te laten slagen. De molens moeten geld opleveren, dat weer ten goede komt aan de mensen en de dorpen. De zee is prima, maar duur, en er zijn niet genoeg plaatsen om alle molens neer te zetten. Dus windmolens op land zijn nodig, maar het moet geld opleveren voor de mensen.

Ook op land

Groenlinks gaat nog een stapje verder. Dorpsmolens en energiecoöperaties zijn prima en moeten worden gesteund. Maar molens bij industrieterreinen, bij snelwegen en kanalen zijn ook nodig om de energiedoelstellingen te halen, zegt lijsttrekker Matthijs Sikkes-van den Berg.