Fryslân's Most Wanted: De waternavel, de reuzenberenklauw en de watercrassula

Wetterskip Fryslân, Caparis en Empatec zullen de strijd aangaan tegen exotische plantensoorten in de Friese natuur. Om dat voor elkaar te krijgen hebben ze samen het bedrijf Grienskip opgericht. Grienskip moet ervoor zorgen dat bijvoorbeeld de grote waternavel zich niet verder kan verspreiden in onze provincie.
© Omrop Fryslân, Ilse Hermanides
Het nieuwe bedrijf begint in Damwoude met het opruimen van het groen. Daar hebben ze hebben ze veel last van de waternavel. Dat is een plant die uit Noord-Amerika komt en hier sloten volledig overwoekert. Zo is er geen ruimte meer voor andere planten en diertjes. Ook voor de doorstroming van water heeft de grote waternavel negatieve gevolgen.

Ook andere soorten aanpakken

De grote waternavel is niet de enige exotische plant die de natuur in Fryslân bedreigt. Ook soorten als de waterteunisbloem, de reuzenberenklauw en de watercrassula kunnen grote problemen veroorzaken.
Met de campagne 'Fryslân's Most Wanted' wil Grienskip de gevaren van exotische soorten voor de Friese natuur onder de aandacht van het grote publiek brengen.