Nieuw plan van aanpak voor tekorten op jeugdzorg

Vorig jaar hebben alle Friese gemeenten en zeven zorgaanbieders een convenant getekend om met z'n allen de hoogspecialistische zorg voor de jeugd op te pakken. In 2015 is onder andere de jeugdzorg overgegaan van het Rijk naar de gemeenten. Er was wel onmiddellijk een bezuiniging van 15 procent op het budget. Het blijkt nu dat de gemeenten niet uitkomen met het geld.
Jeugdsoarch © Shutterstock.com
Er zijn overal tekorten op het sociaal domein. De kosten van voornamelijk de specialistische zorg zijn zeer hoog. Dit moet veranderen en daar is nu een plan van aanpak voor gemaakt. Een hele uitdaging, want tot nu toe is dit nog nooit geslaagd.
Het doel is om minder kinderen op te nemen in specialistische instellingen en meer hulp aan te bieden in de thuissituatie. Dat zou goedkoper én effectiever zijn. Pieter van der Zwan is donderdag begonnen als programmaleider voor het actieplan. "Het plan richt zich erop om de zorg rondom het kind beter te organiseren. Concreet gaan we op vier thema's aan de slag. Dat is: het leren van elkaar, beter samenwerken, het onderwijs, en kind in beeld bij echtscheidingen", vertelt Van der Zwan.
De kinderen moeten uiteindelijk merken dat de zorg dichtbij is gekomen. "Niet van het kastje naar de muur, ook voor behandelaren. Wat uiteindelijk ook gaat leiden tot maatschappelijke én financiële winst."

Regionaal expertiseteam

"We zijn nu alvast gestart met een regionaal expertiseteam. Daarin kunnen behandelaren, maar ook ouders, zich melden om echt te kijken hoe ze de zorg beter kunnen maken, beter kunnen samenwerken en anders kunnen denken."
In 2015 zijn de taken overgegaan naar de gemeenten, maar toch lopen de kosten voor de zorg alleen maar op. Zo worden nog veel kinderen door orthopedagogen, huisartsen en rechters doorgestuurd naar de specialistische zorg en dat is natuurlijk duur. "In 2015 is er niet zo goed gekeken naar de kosten. De gemeenten hebben nu eigenlijk pas beter in beeld wat het allemaal gaat kosten. Daar schrikt met natuurlijk van."
Pieter van der Zwan aan het woord
De kinderen in de jeugdzorg zitten, sinds de problemen van 2015, dus al vier jaar in de wacht. "Ik ben een tijdje wethouder geweest en ik weet hoe hard er gewerkt is door gemeente en aanbieders om die goede zorg te leveren. Tegelijkertijd was het ook wel een beetje zwemmen met elkaar en vervolgens zorgen om weer boven water te komen", vertelt Van der Zwan.
"Elkaar te vinden, de administratie op orde te krijgen. Dat soort praktische zaken heeft gezorgd voor veel mist. Daar is nu meer duidelijkheid over en er worden inhoudelijke plannen gemaakt."

Totaalplan

Maar waarom zou dit plan nu wel slagen? "Het is eigenlijk niet zo dat het nooit gewerkt heeft. Het systeem lijkt niet goed te werken. Deze plannen zijn er echt op gericht om het systeem aan te pakken en te gaan kijken hoe we het kunnen gaan verbeteren. Het is meer een totaalplan. Ik heb ook de opdracht gekregen om naar de gesloten jeugdzorg te kijken, die erg duur is, maar ook aanloop behoeft om beter samenwerking op te zoeken. De aanbieders zijn destijds zelf met een plan gekomen om dat beter te gaan doen en dat heeft geresulteerd in een convenant."