UPDATE: Eerste kievitseieren Achtkarspelen en Ooststellingwerf gevonden

Ook Achtkarspelen en Ooststellingwerf hebben hun eerste kievitsei. Dat van Achtkarspelen werd woensdagochtend om 09.00 uur gevonden bij de Monnikeweg in Gerkesklooster, door Enno van der Kooi uit Twijzelerheide. Van der Kooi heeft een oorkonde en het vindersloon van 15 euro gekregen van burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen.
Het eerste kievitsei van Ooststellingwerf werd woensdagmiddag om 16.00 uur gevonden bij Oosterwolde. Wiebe Kaspersma en Age Hulder uit Burgum troffen het ei aan. Zij vonden zaterdag ook al het eerste kievitsei van Tytsjerksteradiel.
Alleen in de gemeente Harlingen kan nu nog om het eerste kievitsei gezocht worden.