Landschapsenquête: "Zorgen om Fryslân als weidevogelprovincie"

Er zijn grote verschillen in Fryslân als het gaat om waardering van het landschap in de provincie. In de driehoek Harlingen-Leeuwarden-Sneek krijgt dat landschap de laagste waardering van Noord-Nederland, terwijl de Waddeneilanden de hoogste van heel Nederland krijgen. Dat blijkt uit de Nationale Landschap Enquête van Natuurmonumenten.
Pingjum © ANP
Sander Veenstra over de uitkomsten van de landschapsenquête
Bijna 2.500 mensen in Fryslân hebben meegedaan aan de enquête, die Natuurmonumenten hield om de landschapswaardering in kaart te brengen. "Wij wilden heel graag weten hoe mensen denken over het landgebruik in Nederland. De natuur hebben we daar helemaal buiten gelaten. Wij wilden het hebben over het landgebruik daaromheen. Hoe wordt dat gewaardeerd?", legt boswachter Sander Veenstra uit.
Sander Veenstra is boswachter bij Natuurmonumenten in Súdwest-Fryslân. Hij vindt de verschillen die in de enquête naar voren komen opvallend. "Het lijkt erop dat ze op de Friese klei wat minder trots zijn op hun landschap dan mensen in het zuiden en zuidoosten van de provincie."
Heeft Veenstra daar een verklaring voor? "Nee, maar wat wel naar voren komt uit de enquête is dat een belangrijke zorg het verdwijnen van bloemen, vogels en insecten is. Wanneer je dan kijkt naar het landschap hebben mensen het vaak over de intensievere landbouw en daar zie je die afname van bloemen, vogels en insecten."

Weidevogels

Maar het verdwijnen van bloemen, vogels en insecten is niet de enige zorg van de enquêtedeelnemers. "Fryslân is een weidevogelprovincie en dat willen we ook graag zo houden, maar overal zien we het aantal vogels afnemen. Uit de enquête blijkt dat de Friezen zich daar zorgen om maken."
En nu? "De burger vindt dat de overheid aan de beurt is om er wat aan te doen. Dus proberen wij ook daar invloed op uit te oefenen. Daarnaast wordt ook aangegeven dat wij als Natuurmonumenten ons meer moeten manifesteren in het buitengebied."