Zorgrobot Tessa helpt mensen die dementerend zijn

Kunnen robots helpen om het leven met beginnende dementie beter te maken? Dat was de vraag waar de studenten van hogeschool NHL-Stenden zich de afgelopen maanden over bogen. Ze zetten twintig zogenaamde Tessa-robots in bij de verzorgingstehuizen om te kijken hoe beginnend dementerenden geholpen worden door de robot.
Robot Tessa yn Wommels
In de hoek van de kamer van mevrouw Sijbesma uit Wommels staat een soort van digitale plantenbak. Twee oogjes, een strikje voor en wat groen op het hoofd. Het is zorgrobot Tessa, die er uitziet als een kleine vriend.

Grote behoefte aan Tessa: zestig procent

Hetty Kazimier-van der Zwaag is onderzoeker bij NHL-Stenden en projectleider van dit onderzoek. "Ongeveer zestig procent van de gebruikers geeft aan dat het beter geworden is", vertelt ze. "Er is ook een deel van de cliënten die onrustig worden van de robot. Er moet dus goed gekeken worden naar de zorgvraag, en naar wat zo'n robot wel of niet nodig heeft. De betrokken zorgorganisaties hebben intussen wel gezegd: wij blijven de robots inzetten bij deze instellingen."

Hoe nu verder met de zorgrobot?

Het lijkt erop dat de zorgrobot in de toekomst meer ingezet gaat worden bij de behandeling van beginnend dementerenden. Zo heeft zorgorganisatie Noorderbreedte, die 10 robots in de testfase inzetten, aangegeven dat ze wel meer robots in de praktijk willen brengen.
Wel zijn er nog wat voorwaarden. Zo werkt Tessa nu nog in het Nederlands. Vanuit de zorg leeft de vraag of de robot in de toekomst ook in het Fries kan communiceren. Er zijn namelijk veel mensen die van huis uit Fries spreken.
Een Friestalige robot zou voor die mensen beter te begrijpen zijn. Zo kunnen die mensen beter geholpen worden.
Tafelpetear Robot Tessa