Clubiconen praten niet verder met SC Heerenveen

De groep rondom oud-Heerenveenvoorzitter Riemer van der Velde trekt zich terug uit de gesprekken met SC Heerenveen. Dat heeft de groep, die naast Van der Velde bestaat uit Foppe de Haan, Gertjan Verbeek, Tjisse Wallendal, Henk Hoekstra en Yme Kuiper, dinsdag in een brief aan de club laten weten.
âld foarsitter SC Hearrenfean © OF
Foppe de Haan over het stopzetten van de gesprekken
De brief is gericht aan het stichtingsbestuur, de raad van commissarissen en de nieuwe directeur Cees Roozemond. In de brief leggen de prominenten uit waarom ze zich terugtrekken uit de gesprekken met de club.

Verschil van mening

Zo zeggen ze dat de procedure bij de benoeming van Cees Roozemond niet transparant genoeg is geweest. Verder was de groep Riemer van plan om eerst een plan te schrijven, en daarna pas te kijken naar de invulling van de poppetjes. De benoeming van Roozemond staat daar haaks op.

Hoe zit het ook alweer?

Luuc Eisenga maakte op maandag 10 december bekend dat hij op 1 maart 2019 stopt als algemeent directeur van Sportclub Heerenveen. Op de spectaculaire persconferentie wordt bekend dat het Stichtingsbestuur van de club het vertrouwen in de raad van commissarissen heeft opgezegd. Ze vinden het tijd voor bestuurlijke vernieuwing.
Roozemond is op dat moment voorzitter van het Stichtingsbestuur. Sinds december neemt hij ook de (tijdelijke) functie van rvc-voorzitter op zich. Weer een maand later neemt Roozemond, opnieuw eerst tijdelijk, de taken van vertrekkend directeur Eisenga over.
Op 5 maart maakt Sportclub Heerenveen bekend dat Roozemond definitief de nieuwe directeur wordt.
Verder verbaast de groep zich niet over uitspraken van Roozemond in de media. Hij heeft de problemen bij de club meerdere keren gebagatelliseerd. Als dat de overtuiging is, is er volgens de groep niet genoeg grond om verder te praten.

Het plan van team Riemer

Het was de bedoeling van Van der Velde e.a. dat er vier 'denktanken' moesten komen met ieder een eigen onderwerp: financiën, voetbal, stadion en commercie. "Dan moet je denken aan vragen als: hoe krijgen wij het stadion weer vol, wat is het DNA van de club en hoe zorgen wij ervoor dat de supporters zich weer verbonden voelen met de club", zei Riemer van der Velde daar eerder over.

Eerste gesprek

Vorige week is de groep rondom Van der Velde nog in gesprek gegaan met Cees Roozemond, raad van commissarissen-leden Willem Jan van Elsacker en Peter Bazuijnen, Hein Huisman en Rico Jalink van het Stichtingsbestuur. Ook Sjoerd Feenstra was aanwezig. Hij diende als soort van tussenpersoon.
Toen werd na afloop door betrokkenen gezegd dat ze allemaal voor zichzelf moesten bepalen of de gesprekken een vervolg zouden krijgen. Dat is nu dus niet het geval.

Persbericht

De verklaring van de groep Riemer is hieronder te lezen.
Mijne Heren,
Zoals in december 2018 al aangekondigd hebben wij u begin januari via de heer Sjoerd Feenstra een voorstel doen toekomen voor het opstellen van een breed gedragen plan van aanpak voor onze club.
Vervolgens is in samenspraak met de heer Feenstra gewerkt aan een notitie waarin een aantal spelregels zijn geformuleerd, die bij het opstellen van het plan van aanpak zouden moeten gelden.
Deze spelregels zijn door ons zonder uitzondering onderschreven. Evenwel werd de enige door ons ingebrachte spelregel door u niet geaccepteerd. Deze betrof het niet definitief benoemen van nieuwe leidinggevende functionarissen gedurende de periode dat aan het plan van aanpak zou worden gewerkt. Tijdelijke invulling van functies was voor ons geen probleem. De tijdsduur voor het opstellen van het plan werd door ons ingeschat op ongeveer zes weken.
Nadat wij op 18 januari wederom door tussenkomst van de heer Feenstra uw bericht ontvingen van het niet accepteren van deze spelregel, overheerste bij ons de teleurstelling. Wij hebben er in het daaropvolgende weekeinde eens rustig over nagedacht en kwamen tot de conclusie dat wij zo niet wilden beginnen.
Wij hebben u op 21 januari bericht gedaan dat ons voorstel hiermee van de baan was en verzocht om een gesprek met een delegatie van uw kant. Uiteindelijk heeft dit gesprek na lang aandringen van onze kant eerst op 6 maart plaatsgehad en hebben we de kans gehad het waarom van de door ons ingebrachte spelregel nog eens toe te lichten.
Een dag voor dit gesprek werden we onaangenaam verrast met de aanstelling van de heer Roozemond als nieuwe algemeen directeur. In de afgelopen week heeft de heer Roozemond in diverse media uitgelegd hoe de club er voor staat. De teneur van de berichtgeving is dat er eigenlijk geen noemenswaardige problemen meer zijn.
De liquiditeit is tot 2022 gewaarborgd zonder dat nog noodgedwongen spelers hoeven te worden verkocht, SC Heerenveen is een rijke club, sponsoren lopen weer naar binnen en ook het stadion raakt langzaamaan weer vol. Verder wordt er keihard gewerkt aan een nieuw beleidsplan. Het doet ons vanzelfsprekend deugd dit te horen, want wij maakten ons in de afgelopen jaren oprecht zorgen over de club en stonden daarin niet alleen. Gelukkig dendert de trein echter verder, hopelijk ook op het goede spoor, en ook na 2022.
In het gesprek met u hebben we afgesproken dat wij nog eens na zouden denken over een vervolg. We hebben daar inmiddels over gesproken, maar zien geen basis voor het alsnog oppakken van het oorspronkelijke idee. Wij waren aanvankelijk vol enthousiasme en hadden er zin in. De reactie op het voorstel heeft ons enthousiasme echter danig bekoeld. Daarnaast staat ook de wijze, waarop gekomen is tot de benoeming van een algemeen directeur, wat ons betreft de samenwerking in de weg.
De daarin gevolgde procedure staat haaks op hoe het zou moeten zijn bij een organisatie, die zoals de heer Roozemond zelf aangeeft, van de mensen op de tribune is. Dit alles maakt dat bij ons het goede gevoel ontbreekt voor een verder vervolg.
Gelukkig hebben we de laatste weken op het belangrijkste onderdeel van de club, het voetbal, aanmerkelijke verbeteringen kunnen zien. Wij hopen dat dit zich doorzet en wensen iedereen bij SC Heerenveen veel succes in de komende tijd. We hopen daar zelf als "feanfans" nog lang getuige van te mogen zijn.
Met sportieve groet,
Foppe de Haan
Gertjan Verbeek
Henk Hoekstra
Riemer van der Velde
Tjisse Wallendal
Yme Kuiper