Eeltsje Hettinga wijdt 'It sonken Waad' aan klimaatverandering

De klimaatverandering houdt Eeltsje Hettinga uit Leeuwarden al langere tijd bezig. Hettinga vindt het belangrijk dat ook de literatuur aandacht voor dit actuele thema heeft. "De strijd tegen het water is een oer-thema voor Fryslân. Als de zeespiegel stijgt, is Fryslân een van de eerste provincies die dat merkt. Pas maar op."
Eeltsje Hettinga wijt gedicht 'It Sonken Waad' oan klimaatferoaring
Eeltsje Hettinga leest 'It sonken Waad'
© Eeltsje Hettinga - tekening Christiaan Kuitwaard
Hettinga wil niet apocalyptisch zijn, maar vindt wel dat het tijd wordt dat mensen zich realiseren dat het menens is. Jongeren die niet naar school gaan om te demonstreren hebben zijn sympathie en hetzelfde geldt voor de klimaat-demonstranten in Amsterdam van zondag.
'It sonken Waad' (Het verdronken Wad) is in het Fries gepubliceerd, maar ook al naar het Nederlands en Engels vertaald. Hettinga heeft het vers aan professor Theunis Piersma uit Gaast opgedragen. Ook Tsead Bruinja, de Friese dichter des Vaderlands, publiceerde een gedicht over de klimaatverandering.
HET VERDRONKEN WAD
Voor Theunis Piersma
Vannacht zag ik het verdronken Wad
Onrust besprong de dorpen.
Onderwaterklokken klonken op
in de toppen van de bomen.
Het water stond señor De Robles
aan de lippen. Dijken vielen,
gescheurd als vliezen. Een land
verdween in klimmende zeeën.
Eilanden op drift schommelden
dronken Holwert voorbij, steeds
dieper de ondergelopen oorden in.
Vannacht zag ik het verdronken Wad.
En door zolders en torens dreven,
ontworteld als bomen, de doden
hoog op de golven, donker en
zwart als de oersoep van de wereld.
Het is eenentwintighonderd-
eenentwintig. Bij het tabernakel
van tijd en tij tovert iemand
zichzelf terug naar een lange,
hete zomer met eilanden, verheven
boven zandplaten waar zwermen
vogels Afrika, Afrika krijsen.
Vannacht zag ik het verdronken Wad.
© Eeltsje Hettinga
Vertaling: Elske Schotanus