Omrop TIP: Wat is de oplossing voor de zakkende veengrond?

Al tientallen jaren heeft het veengrondgebied in Fryslân te kampen met één à twee centimeter bodemdaling per jaar. Deze daling in 'het lage midden' van Fryslân is het gevolg van een diepontwateringsbeleid. Kan dit, in een land dat voor de helft onder zeepeil ligt, nog langer zo doorgaan?
© Erik Bijma
In de Fryslân DOK documentaire 'Fean (Veen)' wordt in twee delen gekeken naar de problematiek van het droge veengebied en mogelijke oplossingen hiervoor. Zo komen dichter Jan Kleefstra en landschapsarchitect Peter de Ruyter aan het woord over de gevolgen en de mogelijke oplossingen voor het ingrijpende en maatschappelijke veen-vraagstuk.
De consequenties van het droge veen zijn ook Ko van den Brink en Marten Dijkstra pijnlijk duidelijk geworden. Twaalf jaar geleden stortte Ko zijn huis in Echten bijna in door paalrot. Oorzaak: diepontwatering in het kader van de landbouw in de omgeving van Echten. Progressieve boer Marten Dijkstra uit Aldeboarn moet heel veel ondernemen om landbouw te kunnen bedrijven op zijn zakkende veengrond.
De Fryslân DOK documentaire 'Fean (Veen)' is op zondag 10 en 17 maart vanaf 17.00 uur ieder uur te zien bij Omrop Fryslân op televisie.