Heerenveen voor even 'Vrouwenveen'

De komborden met 'Heerenveen' bij de Oranje Nassaulaan worden vrijdagmiddag vervangen door borden met 'Vrouwenveen'. De symbolische actie komt 100 jaar na de invoering van het vrouwenstemrecht. Het is een initiatief van de plaatselijke D66-fractie.
Hearrenfean foar eefkes 'Vrouwenveen'
De partij wil op deze manier stilstaan bij diversiteit en het belang van vrouwen daarin. De actie is het startsein van de aandacht die de gemeente Heerenveen dit jaar geeft aan stemrecht voor vrouwen en gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen.
Op www.vrouwenveen.frl is een vrouwenkalender te vinden met evenementen over dit thema. De gemeentelijke straatnaamcommissie is bezig om nieuwe straten vaker te vernoemen naar vrouwen. In de woonwijk Skoatterwâld is hier al een begin mee gemaakt.