Duizenden grutto's aan het 'opvetten' in de Ryptsjerksterpolder

In de Ryptsjerksterpolder zijn begin deze week maar liefst 2.300 grutto's geteld. Het is rond deze tijd heel gebruikelijk dat de vogels nog in grote aantallen bij elkaar zitten, maar op deze plaats worden het er elk jaar meer.
Skries © Henk Bootsma
De grutto is een weidevogel die over het algemeen juist later in het voorjaar broedt en voordat hij na de lange reis vanuit het zuiden weer zo ver is, moet de vogel opvetten.
"Afgelopen dinsdag hadden we 2.300 hier voor ons zitten. We staan aan de rand van de Ryptsjerksterpolder. Dat is een oud stukje boezemgrasland dat vroeger altijd onder water liep. Het is een plats waar heel veel grutto's en andere steltlopers na de trek komen om op te vetten. De laatste jaren gaat dat heel erg goed", vertelt Jan Jelle Jongsma van It Fryske Gea.
Jan Jelle Jongsma van it Fryske Gea
En dat eten gaat het beste op plaatsen met een hoge waterstand. It Fryske Gea probeert met boeren en met hulp van de provincie de broedgebieden in de omgeving van de Ryptsjerksterpolder zo geschikt mogelijk te maken om zo een groot deel van de grutto's zover te krijgen dat ze daar een plekje zoeken. En dat werkt ook, zo blijkt uit de actuele broedgegevens. "Wij proberen de omstandigheden zo te maken dat de dieren die hier komen een mooi broedplakje hebben."
Jongsma merkt dat de plaatsen die onder water gezet worden een magneetfunctie hebben voor andere vogels. "Als je dat goed regelt, heeft dat een fantastische aanzuigende werking op andere broedvogels."