Initiatiefnemers delen op bijeenkomst hun plannen voor bruisend Waddengebied

Het is het bekendste gebied van heel Fryslân; het Waddengebied. Maar jonge mensen verhuizen naar andere plaatsen en het gebied loopt leeg. Daarom moeten er meer toeristen worden getrokken. Er zijn veel plannen en ideeën om dit gebied de komende jaren interessanter te maken. Het Fries Programma Waddenkust wil deze en toekomstige plannen verder ontwikkelen.
© Omrop Fryslân
Initiatiefnemers konden daarom woensdagavond op de informatiebijeenkomst bij de Seedykstertoer in Marrum meer over hun plannen vertellen aan gemeenten, gemeenschappelijke organisaties en andere belangstellenden. Ook was er ruimte om verder na te denken over nieuwe ideeën rond de Waddenkust.

Eén loket

De afgelopen jaren zijn er volgens wethouder Jelle Boerema van Noardeast-Fryslân wel honderd initiatieven bedacht voor de Waddenkust. En dat is niet alleen gedaan door gemeenten, maar ook door bedrijven, culturele instellingen en onderwijsinstellingen.
"Daarom zullen we één loket gaan inrichten om al die initiatieven te bundelen. En waar coördinatie plaats zal vinden om de initiatiefnemers en ook de inwoners een goede onderbouwing van de plannen te kunnen geven." Er wordt nog nagedacht over een eventuele naam van het loket en waar het te vinden zal zijn.

Subsidiemogelijkheden

Wethouder Caroline de Pee van de gemeente Waadhoeke zegt dat er veel subsidiemogelijkheden zijn voor initiatieven, maar dat deze niet altijd bekend zijn. Door bij één loket alle informatie te krijgen, wordt duidelijk of het een kans van slagen heeft.
Een bekend project is bijvoorbeeld Holwerd aan Zee, maar net die kleine initiatieven zijn volgens Boerema belangrijk voor de leefbaarheid van het Waddengebied. Beide wethouders hopen dan ook dat mensen geïnspireerd worden door plannen van anderen en hun ideeën voor een bruisend Waddengebied ook in zullen dienen.
© Omrop Fryslân
Ameland is veel mooier vanaf de kust gezien, dus daarom moeten we Wierum en Holwerd meer onder de aandacht brengen
Oege Hiddema

Fryslân Boppe

Eén van de initiatiefnemers van plannen voor de Waddenkust is Oege Hiddema. "Ameland is veel mooier vanaf de kust gezien, dus daarom moeten we Wierum en Holwerd meer onder de aandacht brengen en met elkaar verbinden. Daar moeten we mee aan de slag." Hiddema is voorzitter van Wetterwâlden Bûtenfjild, een initiatief van 14 dorpsbelangen in het buitenveld, en wilde graag ook contact hebben met andere delen van Fryslân.
Zo'n vijf weken geleden is daarom Recreatienetwerk Fryslân Boppe opgezet, om de routes en recreaties rondom het water in het noorden en zuiden van Fryslân meer met elkaar te verbinden. Hiddema is erg enthousiast over het Waddengebied en vindt dat de kleine initiatieven van ondernemers, zoals een mooie vaarroute of lokaal museum, beter met elkaar verbonden moeten worden. Dat kan volgens hem door ze te voet, over de weg en over het water goed op elkaar aan te laten sluiten.
"Ondernemers moeten meedenken en arrangementen maken. Met elkaar samenwerken. Daar moeten we mee beginnen. Met enthousiaste mensen die de kracht van hun eigen gebied zien."

"Het zijn de kleine dingen"

Maaike Prins, Statenlid van het CDA, is het eens met Hiddema. "We zijn druk aan het brainstormen over hoe je de mensen hier krijgt. Als je op de zeedijk gaat staan en je ziet het Wad, dan kun je de hele dag wel blijven staan. Vooral als het goed waait. Het is fantastisch, maar hoe laat je dat aan anderen zien? Ik denk dat we het gewoon moeten doen. En ook al zijn de initiatieven nog zo klein, het breidt zich wel uit langs de kust."
Volgens Oege Hiddema liggen er in het noordoosten van Fryslân nog zoveel verborgen zaken. "Recreatie kan je stimuleren met beton, stenen en asfalt. Maar daar komen geen mensen voor. Ze komen voor de mooie verhalen. Als je een hele dag op een terras in Turkije gratis eten en drinken krijgt, dan heb je niets om over te praten. Als oma hier in het buitenveld uit het bootje valt heeft ze de vakantie van haar leven. Het zijn de kleine dingen."