Lennie op stage bij de provincie: meelopen met gedeputeerde Sietske Poepjes

Op 20 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Dan kunnen we stemmen voor een nieuw provinciaal bestuur. Voor veel mensen is het niet helemaal duidelijk wat de provincie doet. Er is ook weinig rechtstreekse communicatie tussen provincie en burger. Daarom loopt verslaggever Lennie Bronsveld een week lang stage bij de provincie.
Dag 3: Statenleden hebben drie belangrijke taken. Ze mogen hun stem uitbrengen op de mensen die in de Eerste Kamer komen. En ook kiezen ze wie in het college van Gedeputeerde Staten komen. Momenteel heeft Fryslân vijf gedeputeerden. Ze maken plannen en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Aan de Statenleden de taak om de gedeputeerden te controleren. Sietske Poepjes is een van die vijf gedeputeerden en Lennie loopt een dag met haar mee.
Dei 3: Staazje by Deputearre Poepjes