Friese Statenleden in middenmoot als het gaat om aanwezigheid bij vergaderingen

Samen met de NOS en de regionale omroepen (RPO) heeft Omrop Fryslân in kaart gebracht hoe vaak leden van de Provinciale Staten afwezig waren bij de vergaderingen in de afgelopen termijn.
Gearkomste fan de Provinsjale Steaten © Omrop Fryslân, Joris Kalma
Het verzuim van statenleden in Fryslân was in de periode 2011-2015 4,4 procent. In de periode daarna is die exact gelijk gebleven. Vergeleken met andere provincies zit Fryslân daarmee in de middenmoot. De Limburgers hebben het grootste verzuim; 7,6 procent.
© Omrop Fryslân
Harry Balgobind van de PvdA miste acht keer een vergadering. Hij was ziek en heeft zich in mei 2018 laten vervangen. Ook Pieter Kraaima (SP) is acht keer afwezig geweest. Dat komt door zware hartoperaties. Hij is nog wel actief als Statenlid.
In Fryslân zijn de PvdA en de SP de partijen die per zetel de meeste stemmingen hebben gemist. Van de PvdA was 21 keer een lid afwezig bij de vergadering. Van de SP 13 keer. Ook landelijk staan de SP en de PvdA hoog in de absentielijstjes. Daar worden ze alleen overtroffen door de lokale partijen en ChristenUnie/SGP.
De NOS en de regionale omroepen inventariseerden de absentie op basis van de presentielijsten van de Statenvergaderingen van eind maart 2015 tot en met december 2018. Bij de berekeningen is rekening gehouden met de grootte van de fracties (hoeveel zetels heeft een partij?) en de omvang van de Staten (uit hoeveel zetels bestaat Provinciale Staten?). Daardoor zijn de uitkomsten van de verschillende provincies en partijen goed met elkaar te vergelijken.