LF2028: "Meer geld om ambities waar te maken"

De verwachtingen van het vervolg van Culturele Hoofdstad zijn hoog. Dat merken de twee kwartiermakers Sjoord Bootsma en Lieuwe Krol. "Het is zaak om de ambities hoog te houden, anders vallen we terug naar het niveau van voor 2018", waarschuwt Krol. De provincie heeft voor de komende twee jaar vier miljoen euro beschikbaar gesteld, maar dat is volgens Krol nog maar een begin.
LF2018: "Mear jild om ambysjes wier te meitsjen"
Voor 2019 liggen er al concrete plannen. Zo komt er een vervolg op het muziek- en circustheater Finestra Aperta in Drachten. De jonge theatermakers van Skoft en Skiep krijgen ook geld. In het Culturele Hoofstadjaar maakten ze 'Het heilige hert van Cambuur', één van de Under de toer-projecten. Nu maken ze een grote locatievoorstelling voor Oerol. Ook Opera Spangea kan op steun rekenen, omdat ze hun 30-jarige jubileum vieren. De Argentijnse theatershow Fuerza Bruta moet één van de klappers van 2019 worden.
© Flickr, Ludovic Berton
Writer's Block, een project met graffitikunst op gebouwen in Leeuwarden, komt komende zomer met wat nieuws. Ook de verhalenavond - één van de onderdelen van de opening van het Culturele Hoofdstadjaar - krijgt een vervolg. En de afsluiting van Culturele Hoofdstad, de ReOpening, blijft bestaan. Die vindt plaats in november, een periode met allerlei festivals zoals Explore the North, het Media Art Festival en het lichtfestival Luna.
Writers Block © Omrop Fryslân, Hayo Bootsma

UNESCO City of Literature

De kwartiermakers willen graag weer een titel binnenslepen. Leeuwarden wordt voorgedragen als UNESCO City of Literature. Utrecht is de enige Nederlandse stad die deze titel al heeft. "Dit is een mooie kans om vervolg te geven aan het project 'Lân fan taal' en het Friese literaire erfgoed een internationaal podium te geven", zegt Bootsma.
Dit is een greep uit het vervolg van het Culturele Hoofdstadjaar. Binnenkort wordt er nog meer bekend over wat er in 2019 allemaal zal plaatsvinden.
Lân fan Taal op Oranjewoud Festival © Omrop Fryslan
Ik vind dat wij verplicht zijn om een best mogelijke versie van Fryslân achter te laten aan de volgende generatie.
Sjoerd Bootsma
Het jaar 2018 was een tussenstap, met het jaar 2028 als stip op de horizon. Dat is het idee. "Ik heb een dochter van vijftien maanden en onze toekomst is haar legacy", vertelt Bootsma. "Ik vind dat wij verplicht zijn om een best mogelijke versie van Fryslân achter te laten aan de volgende generatie."
Er is volgens hem nog veel werk te verzetten. "Onze Iepen Mienskip is helemaal zo open nog niet als we kijken naar de pietendiscussie. We rijden nog niet fossielvrij, er zit nog veel gif in de grond, er is nog veel discussie over veenweidegebieden."
Maar wat hebben deze zaken met kunst en cultuur te maken? "Dit zijn onderwerpen die vanuit de politiek, wetenschap en journalistiek heel erg met het hoofd worden bekeken. Maar als we willen veranderen moeten we het voelen. Kunstenaars kunnen onze emoties raken en zo helpen veranderingen in gang te zetten."

Mini-Culturele Hoofdstad

Concreet pleiten de kwartiermakers één keer in de één, twee of drie jaar in de zomerperiode voor een mini-Culturele Hoofdstad. Hoe vaak dat het wordt, hangt af van het ambitieniveau van de politiek en hoeveel geld er beschikbaar komt. Ook willen ze inzetten op internationale samenwerking en willen ze investeren in het artistieke klimaat, vooral gericht op jonge makers.
© Omrop Fryslân, Geertrui Visser

Ambitie

De verwachtingen voor de toekomst zijn hoog, merkt Lieuwe Krol. "Het is zaak om grote ambities te houden." De provincie heeft voor 2019 en 2020 in totaal 4 miljoen euro beschikbaar gesteld, maar dat is volgens de kwartiermaker nog maar een begin.
Er ligt voor de nieuwe coalitie nog een opgave als we dit ambitieniveau vast willen houden.
Lieuwe Krol
Een deel zal ook uit fondsen komen, maar daar redden ze het niet mee, denkt hij. "Er komen Statenverkiezingen aan. Daar ligt voor de nieuwe coalitie nog een opgave als we dit ambitieniveau vast willen houden. De resultaten van wat Culturele Hoofdstad allemaal heeft opgeleverd, zijn enorm. Willen we dit op een verantwoorde manier doorzetten, zal er geld bij moeten", vindt hij. Ook doet hij een beroep op alle gemeenten in Fryslân. "De gemeente Leeuwarden heeft al geld toegezegd, maar in andere Friese gemeentes blijft het stil. Ze moeten lef tonen en geen gat laten vallen."
© Omrop Fryslân, Geertrui Visser

Een nieuwe organisatie

Lieuwe Krol en Sjoerd Bootsma zijn kwartiermakers. Ze hopen dat er een autonome kleine organisatie komt, die in samenwerking met de culturele sector de plannen tot een goed einde kunnen brengen. "Dat is aan de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden. Maar als we kijken naar andere culturele hoofdsteden die met een onafhankelijke organisatie zijn verder gegaan - zoals Liverpool en Mons - werkte dat heel goed."
Krol en Bootsma werken op dit moment aan een nieuw bidbook. Daar staan alle plannen voor 2019 en 2020 en ook voor de langere termijn richting 2028. Die plannen worden in juni gepresenteerd.