Bewoners De Zuidlanden voelen zich misleid door gemeente Leeuwarden

De gemeenteraad van Leeuwarden moet de nieuwbouwplannen voor het buurtschap Unia nog eens goed tegen het licht houden. Er kan niet zomaar mee worden ingestemd. Die boodschap hadden alle insprekers in de gemeenteraad woensdagavond. Daar stond het gemeentelijke plan voor het buurtschap Unia op de agenda. Het gaat om de bouw van 200 nieuwe woningen in de grootste nieuwbouwwijk van Fryslân. Omwonenden hebben alleen grote moeite met de bouwplannen.
© Google Streetview
Bewoners van De Zuidlanden vinden dat ze misleid zijn bij de aanbouw van hun nieuwbouwkavel. Er was hen in het verleden een vrij uitzicht toegezegd, maar daar wordt nu zonder overleg van afgezien. Dat geldt ook voor de bewoners van de woonarken in de wijk. Zij hebben de ark van de gemeente gekocht met de garantie op 'vrij uitzicht'. Ook in de wijk De Klamp, die nu wordt gebouwd, is weerstand. De bewoners van vijf kavels krijgen een soort boerderij vlak naast hun woningen. Ook hen is een ander beeld voorgespiegeld bij de aankoop van de kavel.
In de wijk De Zuidlanden moeten 5600 woningen worden gebouwd. Om de wijk een wat dorps karaktr te geven, is gekozen voor het bouwen in buurtschappen. Er zijn nu twee klaar: Techum en Jabikswoude. In Wiarda en De Klamp wordt momenteel gebouwd. Unia is het volgende buurtschap waar woningen komen, gevolgd door Middelsee en De Hem.
Wethâlder Hein de Haan fan Ljouwert

Geen beloftes doen

Wethouder Hein de Haan begrijpt de frustratie van de bewoners. Hij baalt dat ze allemaal een ander beeld voorgeschoteld hebben gekregen dan de werkelijk in wording. "Professionals, of dat nou de gemeente is of makelaars, moeten niet meer zeggen dat er niet meer gebouwd gaat worden. Terwijl we hier nu juist de grootste nieuwbouwwijk van de stad bouwen. Dat moeten we niet meer hebben."
De Haan zegde toe dat hij wil bekijken of het mogelijk is om voor de woonarkbewoners een vrijer uitzicht te houden. Toch houdt hij vast aan de plannen voor de wijk. "We hebben de woningen gewoon nodig. Unia wordt al kleiner dan we wilden"

MegaHome en de curator

In het oorspronkelijke plan ging de gemeente uit van de bouw van 350 tot ruim 400 woningen. Een deel van de grond in dat plan is in handen van de curator van het failliete MegaHome. De curator vindt het maar vreemd dat er niet meer met hem wordt gesproken, als de nood zo hoog is en de omwonenden zoveel bezwaren hebben. Daar is volgens wethouder een goede reden voor.
"We hebben vier jaar lang met MegaHome gesproken. De plannen die ze maakten waren onacceptabel. Daarna gebeurde er niets tot het bedrijf failliet ging. We hebben toen contact gezocht met de curator maar dat was een hels karwei. Toen we wel contact hadden werd er niet of nauwelijks gereageerd." Toch had dat volgens De Haan niets uitgemaakt voor het plan. "Dan hadden we de andere woningen op dat gebied gebouwd."

Vervolg volgende week

Het wijkpanel De Zuidlanden vindt dat de gemeente Leeuwarden aan veel zaken denkt, maar de omwonenden vergeet. Voorzitter Sint Smeding heeft dan ook weinig vertrouwen in een goede afloop. "Het is een commercieel plan en de gemeente Leeuwarden is een ontwikkelpartner. De gemeente heeft een maatschappelijke plicht ook te luisteren naar de argumenten van de omwonenden. De basis van het plan mag dan wel juridisch voldoen aan alle eisen, maar het voldoet zeker niet aan de verwachting die door de gemeente zelf is geschetst."
Op woensdag 6 maart praat de gemeenteraad verder over de bouwplannen voor het buurtschap Unia.
Sint Smeding, foarsitter fan wykpanel De Súdlannen