Provincie wil lobby voor Lelylijn in Den Haag en Brussel

De provincie moet er alles aan doen om de komst van de Lelylijn mogelijk te maken. Dat is de spoorlijn die vanaf Duitsland via Groningen over Drachten en Heerenveen wordt doorgetrokken naar Emmeloord en Lelystad. Een meerderheid in de Provinciale Staten wil dat het college van Gedeputeerde Staten gaat lobbyen richting Den Haag en Europa.
© http://www.lelylijn.eu
Statenlid Durk Pool van de VVD
Ook de provincie Flevoland en de gemeentes Urk, Lelystad en Noordoostpolder willen deze Lelylijn gerealiseerd hebben. Volgens Statenlid Durk Pool van de VVD is de bereikbaarheid van Friesland nu heel kwetsbaar met maar één spoorverbinding via Zwolle. Bovendien is Drachten de grootste plaats in ons land zonder spoor.
Sinds de jaren 80 zijn er al plannen voor de spoorlijn. Die zou dan eerst de Zuiderzeelijn genoemd worden, maar het plan werd nooit gerealiseerd en Fryslân kreeg een bedrag ter compensatie. "Op de Zuiderzeelijn rust een vloek, dus we hebben hem omgedoopt tot Lelylijn. Veel mensen zijn nu wel enthousiast. Dat is mooi", zegt Pool. Een meerderheid in de Staten steunt het voorstel en wil het onderzocht hebben.

Leefbaarder Noorden

Maar waarom zou het plan nu wel werken? "We zijn nu twaalf jaar verder. De kaart ligt er heel anders bij. Er zijn ontwikkelingen bij Almere, bij Lelystad Airport en Drachten. De A7 en A6 lopen vol, het is te druk op de weg. Als wij kunnen zorgden dat 10 tot 15 procent van het verkeer van de weg afgaat en met het spoor gaat, dan denk ik dat we een leefbaarder Noorden krijgen. Er zijn alleen maar winnaars."
© VVD
Die lobby zou volgens Pool in samenwerking met andere noordelijke provincies moeten gebeuren. "Nog niet iedereen is rijp, maar de staten in Flevoland hebben al gezegd dat ze dit ook willen onderzoeken. Ik ga kijken of we Groningen ook nog op die lijn kunnen krijgen. Als alle provincies de schouder er onder zetten, moet er toch iets mogelijk zijn. Het zou spijtig zijn als alles vanaf de Randstad straks via knooppunt Arnhem/Nijmegen moet gaan en het Noorden er net weer buiten ligt."

Brussel

Pool wil ook lobbyen in Brussel. Daar heeft hij nog geen concreet plan voor. "We moesten eerst kijken dat we hier een meerderheid kregen. Stapje voor stapje krijgt dit verhaal gang. Het moet een trein zijn die op gang komt en niet meer te remmen is."