Lauwersmeerdijk voor bijna 27 miljoen euro aangepakt

De Lauwersmeerdijk voldoet niet meer aan de veiligheidseisen, en dus is er bijna 27 miljoen euro vrijgemaakt om de dijk aan te pakken.
© Omrop Fryslân, Auke Zeldenrust
Uit een zesjarige toets bleek dat de huidige dijk niet meer voldoet aan de eisen. It Wetterskip wil deze zomer al beginnen met het werk aan de Lauwersmeerdijk. Hiervoor wordt de hoogte niet aangepast, maar zullen de lagen om de dijk heen wel een verandering ondergaan. Op het kaartje hieronder is goed te zien wat het waterschap precies van plan is.
Naast de veiligheid wil It Wetterskip ook de bruikbaarheid van de dijk verbeteren. Bé de Winter van het Dagelijks Bestuur van It Wetterskip: "De dijkversterking levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van onze provincie. Bovendien blijft de dijk groen en kun je er straks over fietsen."
© Wetterskip Fryslân

1100 kilometer aan waterkering

De dijk bij het Lauwersmeer is niet de enige waterkering die de komende jaren aangepakt zal gaan worden. Landelijk gezien gaat Rijkswaterstaat in samenwerking met de waterschappen meer dan 1100 kilometer aan dijk opknappen. Ook moeten 256 sluizen en gemalen aangepakt worden. Hiervoor is in totaal 7,4 miljard euro gereserveerd.
Het werk bij de Lauwersmeerdijk moet in de zomer van 2021 klaar zijn.