Dit jaar misschien twee PC's voor 55+: in Balk én Franeker

Wellicht wordt er dit jaar twee keer een PC voor 55-plussers georganiseerd. Eén in Franeker en één in Balk. De kaatswedstrijd wordt al zo'n twintig jaar in Balk georganiseerd, maar de commissie die dat doet wil verhuizen naar het Sjûkelan in Franeker. De kaatsvereniging van Balk is het daar niet mee eens en komt met een eigen PC.
© Omrop Fryslân, Hayo Bootsma
René Anema oan it wurd
Wie is er nu eigenlijk de baas? "Twintig jaar geleden heeft ons erelid Siep Berkepas de PC voor 55-plussers hier in Balk weten te krijgen. Wij organiseren 'm sindsdien. Het is onze PC", aldus René Anema van KV Cannegieter in Balk.
In januari kregen ze een mail met daarin het besluit dat de commissie afscheid zal nemen van Balk. "We hebben geprobeerd met de commissie te praten. Het lastige is alleen dat de voorzitter wel met ons wil praten, maar niet uit naam van de commissie. Hij krijgt zelf de commissie hier niet om tafel en gaf aan dat de commissie eigenlijk geld wil hebben. Dat zou betekenen dat wij een flinke contributieverhoging moeten doorvoeren."
Piet Bosgraaf, foarsitter fan de kommisje 55+
"We hebben het twintig jaar leuk gehad in Balk. Dit jaar bestaan we 25 jaar en tijdens de voorbereidingen dachten we: wat zou het mooi zijn als we dit jaar weer in Franeker kunnen kaatsen", legt Piet Bosgraaf, voorzitter van de commissie 55-plus uit.
"Als commissie hebben we besloten de PC in Franeker te organiseren. Toen heb ik persoonlijk tegen de secretaris gezegd dat er een berichtje naar Balk moest. Na hun reactie ben ik op eigen initiatief daarheen gegaan om te praten.
Er worden nu dus op één dag twee kaatspartijen voor de 55-plussers georganiseerd. "Als je er echt een probleem van gaat maken, dan kunnen wij dat ook, maar dat willen we niet. Het kaatsen heeft eronder te lijden en dat is niet de bedoeling."