Grutto Amalia is er weer: "Het is precies zoals het moest zijn"

"Het is puur toeval. Gistermiddag heb ik met m'n vrouw even wezen fietsen. Ik wilde even zien hoe het land erbij lag, hoe Natuurmonumenten er water op heeft gebracht. Het is wel apart dat hij vandaag is aangekomen. Precies zoals het moest zijn." Dat zegt Auke Stremler over de grutto Amalia die nu al terug is in Fryslân.
Rennie en Auke Stremler met tussen hun in Jetze Genee © Omrop Fryslân, René Koster

App-groep: Amalia is er weer

Amalia verblijft in een plasdrasgebied van Natuurmonumenten bij Britswert. Auke en Rennie Stremler beheren dat gebied. Afgelopen weekend hadden ze al even gezien dat het gebied er prachtig bij lag nadat er water op was gebracht. Voordat ze echter op de website zagen hoever Amalia eigenlijk was, verscheen in de app-groep de eerste melding dat hij er al was.
Zendertje
De bekende grutto is met behulp van een zendertje te volgen. De 'koning van de weide' is veertien dagen eerder terug in Fryslân dan andere jaren. Dat is opnieuw een bewijs dat de lente dit jaar wel heel vroeg is.
Volgens projectleider Jetze Genee van het provinciaal Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer groeit de belangstelling van boeren voor plasdrasbeheer en dat is goed voor de weidevogels. Het betekent echter nog niet dat de aantallen toenemen. "Eerst maar eens stabiliseren in en rondom de natuurlijk beheerde gebieden. Dat zou al mooi zijn", zegt Genee.
De ene Amalia is de andere niet
Een breed misverstand is dat de grutto genoemd is naar prinses Amalia. De naam is gebaseerd op het gebied waar hij in de winter verblijft: Santa Amalia in de Spaanse regio Extramadura, op zo'n 2000 kilometer vanaf Britswert. Wachten op eitjes van Amalia heeft ook niet veel zin, want anders dan de naam doet denken, is Amalia geen vrouwtje maar een mannetje.
Amalia is terug!