Nederland en België willen Koloniën van Weldadigheid als Europees Erfgoed

De Koloniën van Weldadigheid kunnen de titel Europees Erfgoed krijgen. Dat heeft de ministerraad besloten. Nederland en België dragen de koloniën voor bij de Europese Commissie.
Koloniën van Weldadigheid in Veenhuizen © ANP
In Nederland zijn vijf koloniën, waaronder die van Frederiksoord. Die kolonie lag deels in Weststellingwerf, bij Noordwolde. Ook in Veenhuizen, vlak over de provinciegrens met Drenthe, is een kolonie.

Nederland en België nog één land

Er zijn ook nog twee in België. De kolonies zijn gevormd in de tijd dat Nederland en België nog één land waren. Daarom wordt de voordracht gezamenlijk met België ingediend. De Europese Commissie zal aan het eind van het jaar een besluit nemen over de nominatie.
De Koloniën zijn in 1818 opgezet door de Maatschappij van Weldadigheid, met de bedoeling om arme burgers weer aan werk te helpen. Zij deden zwaar werk op het land. Het was voor het eerst dat op grote schaal iets gedaan werd om het leven van daklozen en armen te helpen.
Europees Erfgoedlabel
Het Europees Erfgoedlabel is een initiatief van de Europese Unie en wijst locaties aan die een belangrijke rol hebben gespeeld in Europa en bij het tot stand komen van de Europese Unie. Het label geeft een beeld van de gemeenschappelijke geschiedenis en cultuur van Europa en wil daarmee bijdragen aan de dialoog tussen de Europese Unie en haar burgers. De gekozen locaties moeten zich voornamelijk inspannen voor educatieve activiteiten.
In Nederland hebben op dit moment het Vredespaleis, Westerbork en het Verdrag van Maastricht het label.