Staatsbosbeheer wil vos op afstand houden met stroom

Staatsbosbeheer is weer begonnen met de plaatsing van stroomrasters. Het doel van de rasters is om ervoor te zorgen dat er geen predatoren, zoals vossen, in het broedgebied van de weidevogels kunnen komen.
Rasters
Volgens boswachter Gjerryt Hoekstra doen de roosters hun werk. "De afgelopen jaren hebben we gezien dat het nestsucces binnen de rasters hoger is dan daarbuiten."
© Omrop Fryslân, Bauke Deelstra
Het is voor de derde jaar op rij dat de stroomrasters in de Zwagermieden, vlakbij De Westereen, worden geplaatst. Op deze wijze moet een gebied van hectare worden beschermd. Ook bij Koudum en Workum zijn stroomrasters geplaatst. Op de laatste locatie is dat gedaan door It Fryske Gea.
Verslaggever Bauke Deelstra was bij het plaatsen van de rasters