Gemeente Leeuwarden liet aanbod voor de aanschaf van grond nieuw buurtschap schieten

De problemen met de ontwikkeling van buurtschap Unia bij Leeuwarden liggen niet aan het tekort aan bouwgrond. De grond is in handen van de curator van het failliete MegaHome. Die had een afspraak met de gemeente om te praten over de ontwikkeling van het gebied. Die afspraak is om onbekende reden afgezegd. Curator Van der Hel van Enschede is verbijsterd.
© Omrop Fryslân, Hayo Bootsma
De gemeente Leeuwarden had plannen om er 350 woningen te bouwen. Vorige week werd bekend dat het er maar zo'n 200 worden en dat het nieuwe buurtschap dicht tegen de beide andere buurtschappen, Techum en de Klamp, wordt aangebouwd. Omwonenden zijn razend, want aan hen was bij de verkoop van de grond of de woning de belofte gedaan dat er vrij uitzicht zou zijn.
In de brief van het college aan de raad over de bouwplannen staat dat het de gemeente niet is gelukt alle noodzakelijke grond aan te schaffen. Het gaat om een stuk aan de oostzijde van de Wirdummervaart. Curator Van der Hel spreekt dat in een brief aan het gemeentebestuur en alle fractievoorzitters tegen.
Het gevolg is dat er nu minder ruimte is voor de bouw van woningen. Dat ruimtetekort zorgt ervoor dat de woningen dichter langs de Wâldwei worden gebouwd en dat er een geluidswal nodig is. In de oorspronkelijke plannen wordt uitgegaan van een akoestisch landschap om het geluid van de weg te dempen.

Gemeente kwam er niet uit met de curator

De gang van zaken is opvallend. In Leeuwarden is de vraag naar betaalbare woningen op dit moment groot. De komende jaren moet fors worden bijgebouwd om daaraan te kunnen voldoen. De gemeente Leeuwarden vindt het daarom ook bijzonder spijtig dat ze er met de curator niet uit zijn gekomen. Een woordvoerder zegt in een reactie: "De gemeente heeft de curator in 2017 een concreet zakelijk voorstel gedaan. Tot en met maart 2018 zijn we daar niet uitgekomen. Daarbij hebben we gewezen op de urgentie van onze woningbouwopgave."
Maar omdat de partijen er onderling niet uitkwamen heeft de gemeente ervoor gekozen zelf verder te gaan met het uitwerken van de plannen. Verder kan de woordvoerder niet ingaan op vragen, omdat eerst de raad verder geïnformeerd moet worden.

Gesprekken zomaar stopgezet

In de brief die in het bezit is van Omrop Fryslân schrijft Jan van der Hel dat hij lang met de gemeente in gesprek is geweest, maar dat die gesprekken zonder opgaaf van redenen stop zijn gezet. Van der Hel: "Ik begrijp het echt niet. Als curator wil ik graag praten, maar de deur zit dicht."
De grond was eerder in het bezit van MegaHome. Dat bedrijf ging in 2016 failliet. Het liet een schuld van 268 miljoen euro achter. Het bedrijf had in Leeuwarden meerdere grondposities.
© www.dezuidlanden.nl
Van der Hel stelt toch goed in gesprek te zijn met de gemeente. Hij had een deskundige ingeschakeld om te helpen. Dat is Piet Wassenaar uit Amsterdam. Wassenaar: "We kregen direct van de gemeente te horen dat ze geen eigenaar wilden worden van de grond. Dus zijn we op zoek gegaan naar een derde partij voor de boedel."
De tijd die ze daarvoor kregen was kort: zes weken. "Dat is echt heel erg kort, zeker om een partij te interesseren voor een stuk grond." Uiteindelijk werd bouwbedrijf Van Wijnen bereid gevonden om het gesprek aan te gaan, maar die afspraak ging niet door. Een woordvoerder van Van Wijnen zegt dat het bedrijf gevraagd is of ze interesse hadden, maar dat daar niets concreets over ter sprake is gekomen.
"Ik zie nu dat de gemeente heel netjes gaat bouwen om de gronden van MegaHome heen", zegt curator Van der Hel. "Ik vraag me echt af waarom? Ik snap het niet." Het gevolg is dat woningen die de gemeente liet bouwen veel dichter op de bestaande woningen komen. Omwonenden hebben daar al over geklaagd bij het gemeentebestuur, maar ook mensen die een kavel hebben gekocht bij buurtschap De Klamp, dat nu wordt gebouwd, komen met klachten.

Financiële compensatie

In een brief aan de raadsleden schrijven ze dat ze de kavel hebben gekocht met de belofte dat er vrij uitzicht zou zijn. Achter het buurtschap komt 'de Trijehoeke', een gebouw dat lijkt op een boerderij, maar ruimte biedt aan drie tot vier woningen. De bewoners voelen zich bedrogen, zo valt te lezen in het schrijven aan de raad.
Een citaat: "..werd ons gegarandeerd dat er hoe dan ook niet gebouwd zou worden in het driehoekje groen achter onze kavels. En nu blijkt niets minder waar. U zult begrijpen dat dit voor ons een enorme teleurstelling is." Als het doorgaat willen zij financiële compensatie ontvangen voor de hoge grondprijs die zij moesten betalen.
© www.dezuidlanden.nl
Wat de eigenaren van de kavels het meeste dwars zit, is dat ze niet op de hoogte zijn gebracht van de plannen van de gemeente. Dat steekt ook het wijkpanel De Zuidlanden. Voorzitter Sint Smeding: "Het laatste wat je wil, is strijden tegen het afmaken van je wijk. Want dat willen we allemaal. Maar daar past ook bij dat je nu al rekening houdt met de mensen die er wonen."
Hij vindt dat de brief van de curator hun eerdere verhaal steunt: "Neem nu even de tijd om na te denken over wat er voer 30 jaar nog staat. Daar heeft iedereen meer aan, dan nu dit plan zo doordrukken."

Unia nu niet vaststellen

Woensdag wordt er in de gemeenteraad voor het eerst gesproken over de plannen voor Unia. De omwonenden en het wijkpanel krijgen dan de kans om in te spreken en hun bezwaren kenbaar te maken. Curator Van der Hel roept in zijn brief de raadsleden en de gemeentebestuurders op de plannen voor Unia niet vast te stellen. Hij wil zo snel mogelijk met de gemeente, Van Wijnen en Wassenaar om tafel.
"In goed overleg moet het mogelijk zijn om een dusdanig plan te maken dat recht doet aan de belangen van een ieder en recht doet aan de bezwaren van de direct omwonenden en het wijkpanel." Piet Wassenaar vult aan: "Niemand is blij met de manier waarop het nu gaat."