Provincie over lening Kabelnoord: "Wij kijken alleen of de hele lening weer terugkomt"

Het was een onrendabel gebied, maar nu zijn er twee bedrijven die glasvezel aan willen leggen in het buitengebied van Weststellingwerf. Kabelnoord kreeg eerder een lening van 35 miljoen euro van de provincie voor de aanleg van glasvezel in de zogenaamde witte gebieden in de hele provincie.
Glêsfezel ynternet © Shutterstock.com
Om de aanleg mogelijk te maken, moest zo'n 60 procent van de 2.300 bewoners en bedrijven meedoen. Dat aantal is zo goed als gehaald en daarmee durft Kabelnoord de aanleg door te zetten. Maar ook het bedrijf Glasvezel Buitenaf wil vlug internet aanleggen in hetzelfde gebied en dat zorgt voor concurrentie voor Kabelnoord.
"Ik zou het jammer vinden als de burger hier de dupe van zou worden, als twee partijen elkaar het licht in de ogen niet gunnen en dat er uiteindelijk niks van terecht komt", zegt gedeputeerde Sietske Poepjes.
De provincie heeft de lening voor Kabelnoord mogelijk gemaakt, maar is geen partij in dit verhaal. Volgens de regels moeten ook andere partijen die dat willen de kabel kunnen aanleggen. Anders is er geen sprake van marktwerking. De strijd om de kabelaansluitingen kan onbedoelde effecten hebben.

Terugbetalen

"Waar de provincie vooral naar kijkt, is of de hele lening terugkomt. Als Kabelnoord zegt: 'ook al hebben we concurrentie, maar we kunnen het geld nog wel aan de provincie terugbetalen en iedereen in Fryslân in een wit gebied van glasvezel voorzien', dan vindt de provincie dat helemaal oké", legt Poepjes uit.
"Wij kijken vooral naar het papierke dat aan het eind van het verhaal bij ons wordt ingeleverd. Voldoet dat aan de voorwaarden die wij hebben opgesteld in financiële zin, dan werken wij mee."

Niet aan het roer

Tussentijds wordt er wel gekeken of het bedrijf voldoet aan de 60 procent. Als ze er overal net onder zouden zitten, komt de rekening toch bij de provincie en uiteindelijk de burger te liggen.
"We zorgen wel dat we niet uitstellen. De grote gedachte achter dit verhaal is: wij als provincie zitten niet aan het roer. En dat willen wij ook niet. Dit is een lening aan Kabelnoord. Zij denken dat zij eraan kunnen voldoen. Wij checken dat, maar zij hebben alle vrijheid om daaraan te werken."