Fracties kritisch over uitbreiding varkenshouderij Hemelum

Zes fracties in Provinciale Staten roepen Gedeputeerde Staten op tot strengere controles op de grote varkenshouderij bij Hemelum. Het gaat om GroenLinks, SP, D66, Sietze Schukking, de PvdA en de Partij van de Dieren. Ze stellen schriftelijke vragen aan gedeputeerde Kielstra, over de uitbreidingsplannen van de varkenshouderij.
© Omrop Fryslân
Kielstra heeft eerder aangegeven dat er van de kant van de provincie geen bezwaren zijn. De zes partijen in Provinciale Staten maken zich echter zorgen, op grond van informatie die zij gekregen hebben van omwonenden. Die zeggen dat de bouwoppervlakte van de varkensstal veel te groot is. Zo zou onder meer de verharding rondom de stal niet meegenomen zijn in het bestemmingsplan, terwijl de varkenshouder die wel wil aanleggen. Ook hebben omwonenden zorgen over de ruimte die is ingeruimd voor de verwerking van mest; ook toen zou niet goed zijn getoetst.
De fracties in Provinciale Staten vinden dat de omwonenden recht hebben op bescherming door de overheid. Zij vinden de controles van de provincie tot nu toe niet streng genoeg.