Fries dichter Jelle Kaspersma is overleden

De Friese dichter Jelle Kaspersma is 17 februari overleden. Hij is zeventig jaar geworden. Zijn eerste bundel kwam uit in 1974 en zijn laatste bundel verscheen in 2007.
© sirkwy.nl
Jelle Kaspersma, geboren in Sneek, bracht een groot deel van zijn jeugd door in Stavoren. Op de Sneker kweekschool volgde hij de onderwijzersopleiding. Daarna werkte hij als basisschoolleraar buiten Fryslân, vanaf 1973 stond hij in Genemuiden aan school.
In zijn tijd aan de kweekschool begon Jelle Kaspersma met dichten, eerst in het Nederlands, maar al gauw ook in het Fries. Hij maakte deel uit van een ploegje jonge dichters en tekenaars, zoals Bartle Laverman, Binne Lútsen Boarnstra en Tsjêbbe Hettinga.
Gedichten van hem verschenen begin jaren zeventig in de literaire Friese tijdschriften. Belangrijke thema's in het werk van Kaspersma zijn het landschap. Verder komen de (on)macht van de dichter, de dood en het verliezen van een dierbare aan de dood vaak terug in zijn gedichten.
Jelle Kaspersma had een dubbele verhouding met het Fries en de Friezen, in 2004 had hij genoeg van het Friese kunstwereldje, de lauwe ontvangst van zijn werk en de weinige respons op zijn Friese werk. Hij besloot om alleen nog in het Nederlands te publiceren, niet meer in het Fries. Maar hij kwam terug op zijn beslissing en publiceerde in 2006 weer een Friese bundel.
Kaspersma was erg geïnteresseerd in het bestaan van indianen en heeft verschillende reizen naar de Verenigde Staten gemaakt om daar indianenstammen op te zoeken.
Hij won twee keer een Rely Jorritsmaprijs, in 1973 en 1995.