Afrastering in Zwagermieden tegen roofdieren

Staatsbosbeheer is begonnen met het plaatsen van de stroomhekken in natuurgebied de Zwagermieden. Die moeten er op twee locaties voor zorgen dat roofdieren niet in het gebied kunnen komen, om zo de broedende weidevogels te beschermen.
© Steatsboskbehear
Volgens Staatsbosbeheer waren de hekken de afgelopen jaren met name succesvol in het tegenhouden van vossen. Het plaatsen is evenwel nog een heel karwei. De afrastering komt in een gebied van achttien hectare en het moet klaar zijn als het broedseizoen begint.

Voor de weidevogels

De hekken worden geplaatst in gebieden waar veel weidevogels broeden en die geschikt zijn om jonge vogels te laten opgroeien. Naast het verhogen van het waterpeil en roofdierbeheer neemt Staatsbosbeheer deze maatregel om de weidevogels te helpen.