Kosten 11Fountains vallen flink hoger uit dan verwacht

Het project 11Fountains is ruim 1,25 miljoen euro duurder geworden dan de 5,6 miljoen euro waar de provincie het van wilde doen. De overschreiding van de bouwkosten is bijna een half miljoen en zullen worden gedekt door de provincie en de betrokken gemeenten.
Kosten 11Fountains falle flink heger út as ferwachte
In de begroting was rekening gehouden met één miljoen aan inkomsten uit sponsoring. Dat is bij lange na niet gehaald. De teller is blijven steken op bijna 250.000 euro.
De provincie staat voor het tekort. Gedeputeerde Sietske Poepjes zegt dat het is ontstaan, omdat de provincie te laat de organisatie van de Stichting Culturele Hoofdstad heeft overgenomen.
Ondanks het tekort vindt de provincie het project 11Fountains wel zeer geslaagd.

Leeuwarden hoeft niet te betalen

De gemeente Leeuwarden hoeft niet te betalen. Binnen de organisatie van LF2018 is afgesproken dat Leeuwarden de kosten voor de Reuzen voor zijn rekening neemt. Dat project viel vijf ton duurder uit. Er was meer geld nodig voor de beveiliging van het evenement.