Drie 18de-eeuwse rouwborden pronken weer in de kerk in Gytsjerk

Een kolonel uit het leger van de prins van Oranje, een advocaat van het Hof van Friesland en een voormalig burgemeester van Leeuwarden. Van deze drie hoogwaardigheidsbekleders hangen rouwborden in de Martinuskerk in Gytsjerk. Ze pronken daar sinds kort weer, want ze zijn gerestaureerd.
© Omrop Fryslân, René Koster
De rouwborden komen uit 1733 en 1736. Randolph Algera heeft ze in zijn atelier helemaal opgeknapt.
Er zat houtworm in het hout en de doeken die erachter zaten, waren bijna helemaal vergaan. Elk onderdeel zijn nu schoongemaakt, opnieuw geverfd en wat los zat, is weer vastgemaakt.
René Koster was de kerk in Gytsjerk
Voor Buro de Vries bekeek René Koster het eindresultaat en sprak met kerkvoogd Sjolle Wieringa en amateur-historicus Jan van der Zwaag.