In Oosterwolde is een proef om mensen met leesproblemen te helpen in zorg

Mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven, zijn minder gezond, blijkt uit onderzoek. Ze gaan vaker naar de dokter, het ziekenhuis en de apotheek. Het is voor de groep moeilijk om informatie over ziekte en gezondheid te lezen. En zo kunnen bijvoorbeeld medicijnen verkeerd worden gebruikt. Dat is vervelend en het leidt tot hogere zorgkosten.
© Shutterstock
In Oosterwolde doen ze een proef in het gezondheidscentrum om daar verandering in te krijgen. Huisartsen, de apotheek, de fysiotherapeut en jeugdgezondheidszorg komen met een integrale aanpak.
Er komen een aantal projecten, zoals training voor medewerkers van het gezondheidscentrum, een sociale kaart met doorverwijzingen en een ervaringsdeskundige als gastvrouw of -heer. Het doel is dat straks alle bezoekers gemakkelijker informatie krijgen en die kunnen begrijpen en toepassen.

Vitale Regio

De aanpak van laaggeletterdheid is onderdeel van Vitale Regio. Dat deze pilot in Ooststellingwerf begint, is omdat daar relatief meer mensen wonen die niet zo goed kunnen lezen en schrijven als in andere Friese gemeenten.
In de groep tot 64 jaar heeft 13 tot 16 procent moeite met lezen en schrijven. Bij ouderen is dat zelfs meer dan 20 procent. Er wonen meer mbo-ers en vooral ouderen hebben een lagere opleiding, volgens wethouder Esther Verhagen.
Tineke Leyten en wethouder Esther Verhagen
Tineke Leyten vindt het moeilijk om het pad te vinden bij het gezondheidscentrum:
Sûnens en laaggeletterden
Wethouder Esther Verhagen van Ooststellingwerf vertelt over de proef om mensen met leesproblemen te helpen om te gaan in de zorgwereld:
WethalderEstherVerhagen