FNP in De Fryske Marren stemt tegen, zandwinning IJsselmeer van de baan

De FNP in de gemeente De Fryske Marren zal volgende week woensdag tegen de komst van een zandfabriek in het IJsselmeer stemmen. Daarmee kan er een streep door de plannen van het bedrijf Smals uit Cuijk, om een zandwinfabriek voor de kust van Oudemirdum neer te zetten. "We kunnen de gevolgen van zandwinning niet goed overzien en deskundigen die het plan beoordeeld hebben, zijn het niet met elkaar eens. Dat is voor ons reden genoeg om tegen te stemmen", zegt Jan Volbeda van de FNP.
It sanwinningseilan sa as it der neffens Royal Smals utsjen giet © Byld: promofilm Royal Smals
De tegenstanders van de fabriek zijn bang voor geluid- en lichtoverlast. FNP-fractievoorzitter Jan Volbeda zegt dat hij en de zes andere FNP-raadsleden alle 'ins en outs' hebben afgewogen. "Het past niet op deze plek. Het gaat om een Natura 2000-gebied. Dat betekent: niet aan deze plek komen, afblijven."

Nationaal belang

Bovendien zet de FNP haar vraagtekens bij het nationaal belang dat zandwinning in het IJsselmeer zou hebben. "Wij zijn niet overtuigd van dat nationaal belang dat ons voor ogen wordt gehouden", zegt Volbeda. "Als zand van zo'n groot belang is dat het hier op zo'n kwetsbare plek moet worden gewonnen en vervolgens geëxploiteerd wordt, dan zetten wij onze vraagtekens bij het nationaal belang." Het gesprek met de bevolking van afgelopen maandag speelde daarbij ook mee. Te veel mensen zijn negatief over de zandwinning, aldus Volbeda.

Te voorbarig

Eerder zei minister Cora van Nieuwenhuizen al het besluit van de raad te respecteren. Volbeda is er echter niet gerust op dat het plan voor zandwinning nu volledig geschrapt zal worden. "Het is nog te voorbarig om te stellen dat zandwinning definitief van de baan is. In mijn beleving heeft de minister niet gezegd dat ze na het besluit van De Fryske Marren haar handen eraf zal trekken."

Coalitie

Het stemgedrag van de zeven raadsleden van de FNP is cruciaal. De tegenstemmers hebben nu een meerderheid in de gemeenteraad. De collegepartij volgt de oppositie in de gemeenteraad, die al eerder had aangegeven tegen de zandwinning te stemmen. De andere collegepartijen, CDA en VVD, waren wel positief over de zandwinning. Volgens Volbeda zal dat geen problemen opleveren in de coalitie. "Dit is het enige punt waar we het niet met elkaar eens zijn", benadrukt hij.
Ferslachjouwer Gerrit de Boer oer de kwestje
Jan Volbeda van de FNP