In 2025 meer biodiversiteit en volkomen duurzame landbouw in Fryslân

Al in 2025 moet de landbouw in Fryslân volkomen duurzaam zijn. Ook moet de diversiteit in de natuur dan weer flink gestegen zijn, wat meer vlinders en bloemen in de weide oplevert.
© Omrop Fryslân
Gedeputeerde Kramer over biodiversiteit
Dat is een van de doelstellingen van de provincie. Het college van Gedeputeerde Staten presenteerde dinsdagmiddag de nieuwe omgevingsvisie voor Fryslân. De visie heeft als titel 'De Ruimte Delen' gekregen. In de visie staat hoe Fryslân zich de komende jaren moet ontwikkelen. Over zes jaar moet de landbouw volkomen duurzaam zijn. Nieuwe kippen- en varkensbedrijven worden niet meer toegestaan. Eventuele uitbreiding van bestaande bedrijven mag in sommige gevallen nog wel, bijvoorbeeld wanneer het welzijn van de dieren in het geding is.

"Niet vandaag op morgen"

Volgens gedeputeerde Johannes Kramer past de doelstelling van 2025 prima bij het uiteindelijk volledig biologisch maken van de landbouw. "Dat is niet vandaag op morgen, maar in stappen. Met verdragen, met de boeren, dus het ligt perfect in elkaars verlengde."
Andere punten die in de nieuwe omgevingsvisie worden genoemd, zijn de komst van meer energiezuinige huizen, innovatieve vormen van openbaar vervoer, meer zonnepanelen en sterkere wegen.