Jury Gysbert Japicxprijs bestaat uit Schaaf, Rijpstra en Jongstra

De jury voor de Gysbert Japicxprijs 2019 bestaat uit Grytsje Schaaf, Houkje Rijpstra en Atte Jongstra. Gedeputeerde Staten heeft het drietal benoemd. De prijs wordt in het najaar uitgereikt in de Martinikerk in Bolsward.
Gysbert Japicx © Provinsje Fryslân
De provincie reikt de Gysbert Japicxprijs voor Friese literatuur tweejaarlijks uit. De ene keer voor proza en de andere keer voor poëzie. In 2019 beoordeelt de jury de Friese proza uit de periode 2005 tot en met 2015. De jury geeft een advies aan Gedeputeerde Staten over de winnaar van de prijs.
Grytsje Schaaf
Grytsje Schaaf is architect, dichter en kunstenaar. Ze studeerde architectuur in Delft en is werkzaam als docent Bouwkunde bij NHL Stenden. Ze publiceert met regelmaat haar gedichten en geeft voordrachten, waarin ze haar poëzie vaak combineert met klanklandschappen en performance. De afgelopen jaren werkte ze samen met verschillende kunstenaars, dichters en muzikanten in het collectief Tsjinlûd.
Houkje Rijpstra
Houkje Rijpstra is algemeen directeur van de Vereniging Circulair Friesland. Bovendien is zij lid van de Raad van toezicht van de Fryske Akademy en Sport Fryslân. In 2004 heeft ze op de Rijksuniversiteit Groningen de master Fryske Taal- en Letterkunde voltooid. Houkje Rijpstra was van 2006 tot 2017 PvdA-wethouder bij de gemeente Tytsjerksteradiel.
Atte Jongstra
Atte Jongstra is een schrijver en essayist en daarnaast recensent voor NRC Handelsblad. Jongstra studeerde Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam. In 1985 debuteerde hij met 'De Multatulianen'. Voor zijn verhalenbundel 'De psychologie van de zwavel' ontving hij in 1989 de Geertjan Lubberhuizenprijs. In 1998 kreeg hij de J. Greshoffprijs voor zijn essaybundel 'Familieportret'. In 2016 werd hem de Constantijn Huygensprijs toegekend.