Bediening bruggen en sluizen Afsluitdijk onbetrouwbaar

Door een fout in de software is de bediening van de bruggen en sluizen op de Afsluitdijk onbetrouwbaar. Alleen door goed menselijk handelen, zijn er nog geen ongelukken gebeurd. Het ministerie is op de hoogte en onderzoekt de oorzaken. Het duurt mogelijk anderhalf tot twee jaar voordat de storing is verholpen.
De draaibrêge by Koarnwertersân © Omrop Fryslân, Joris Kalma
De bedienings- en besturingsinstallatie van de bruggen en sluizen is in 2016 vervangen. Daarna werd duidelijk dat de installatie niet goed functioneerde. Er werd ook getwijfeld of die wel voldeed aan de gestelde eisen. Rijkswaterstaat heeft in 2018 een onderzoek uitgevoerd naar de installatie.
Uit dat onderzoek kwam naar voren dat er een groot aantal fouten in de software zit en dat er mankementen zitten in de techniek. De conclusie was dat de veiligheid van de machine niet kon worden gewaarborgd. Dit betekent dat de brug- en sluiswachters er niet op kunnen vertrouwen dat de machine datgene doet waartoe opdracht is gegeven.

Extra brug- en sluiswachters

De monitor geeft bijvoorbeeld aan dat de brug nog open staat, terwijl op de camera's is te zien dat de brug dicht is. Door goed menselijk handelen, zijn er geen ongelukken gebeurd. Rijkswaterstaat heeft maatregelen genomen.
Er zijn extra brug- en sluiswachters ingezet en er zijn meer camera's geplaatst. Om een blijvende oplossing te creëren, is er meer tijd nodig: anderhalf tot twee jaar.

5 tot 7 nachten gestremd

Komend voorjaar gaat de reparatie van de software van start. De Afsluitdijk en misschien ook de vaarroute zullen dan 5 tot 7 nachten zijn gestremd, om te kunnen testen of de reparatie is geslaagd. Dan moet ook meer duidelijk worden over het werk dat verder nog moet worden gedaan.
Rijkswaterstaat onderzoekt ook hoe de oplevering van de aannemer in 2016 is gegaan, om na te gaan wie aansprakelijk is voor de fouten.